Dluhoničtí žádají posunutí trasy zhruba o sto padesát metrů dál tak, aby dálnice nenarušila poklidný život v obci. Lidé přijdou o své oblíbené sportoviště, stavbě musejí ustoupit i některé domy.

Asi dvouhodinová debata v sále místního kulturního domu se točila kolem dvou věcí – proč neudělal stát v minulých letech pro vesnici více, a jak z této lapálie ven.Emotivní debaty o trase D1 přes Dluhonice se v pátek účastnil i ministr dopravy Dan Ťok.

„Vezmou nám hřiště, které je středobodem dění a srdcem naší dědiny. Máme malé děti a nikdo nám nedá záruky, že se kvůli stavbě dálnice nezhorší životní prostředí v naší obci," namítala jedna z obyvatelek Dluhonic Lucie Hlávková.

„Nejprve nám ukrojili půlku vesnice, když se stavěla chemička. Pro mě by dálnice v této trase znamenala, že mi zbourají barák a budu se muset odstěhovat jinam a postarat o nové bydlení. Na jak dlouho a za jakou cenu?," ptala se pětapadesátiletá Jarmila Pfeilerová, majitelka domu, přes který je naprojektována stavba.

Občané Dluhonic, kteří přišli na veřejné projednávání, se rozdělili do několika táborů. Část prosazovala změnu trasy, jiným sice dálnice nevadí, ale cítí křivdu z minulých let, kdy se s nimi město ani stát nebavili. Poslední skupinu představovali lidé, kteří si uvědomují katastrofální dopravní situaci v Přerově i význam dálnice pro obyvatele tohoto města.

„Já jsem dneska jel pětatřicet minut od Želatovských kasáren do Dluhonic, jak je Přerov ucpaný. A vy to nechcete řešit? Vždyť to přece nemyslíte vážně! Jak to chcete řešit, když se tady mluví, že se stavba oddálí o deset let. A já už čekám dvacet," rozhořčil se jeden z přítomných.

Posunutí trasy dálnice by podle ministra dopravy Dana Ťoka znamenalo výrazné zdržení stavby – nové zpracování projektové dokumentace by celou stavbu zpozdilo.

Přetrasovaní? ZpožděníEmotivní debaty o trase D1 přes Dluhonice se v pátek účastnil i ministr dopravy Dan Ťok.

„Dopravní infrastruktura se dostala do situace, že stavíme pomalu, jsou tady velké problémy. Pokud se realisticky chceme bavit o přesunutí dálnice, musíme si uvědomit, že pod každým metrem je další jiný vlastník, další jiný problém. Ze zkušenosti vím, že přetrasování o několik desítek metrů znamená otázku, jestli tady bude dálnice za deset, patnáct, možná dvacet let stát. Nebude," řekl.

Ministr také poopravil představy místních, kteří mají za to, že na změně vedení trasy nic není. Jako příklad uváděli jinou změnu v projektu – a tou je řešení mimoúrovňové křižovatky v Předmostí.

„Něco jiného je přeprojektovat křižovatku a něco jiného přetrasovat dálnici do jiné stopy," vysvětlil.

Kompenzace pro občany

Město i stát plánují kompenzace pro občany Dluhonic, dotčené stavbou. Počítá se s výstavbou náhradního sportoviště, ale také cyklostezky mezi Přerovem a Dluhonicemi.

„Jeden konkrétní problém je hluk a s ním se dá pracovat. Plánujeme protihlukové stěny a tichý asfalt," nastínil Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic. Ten uznal, že byla v minulosti komunikace s občany nedostatečná a omluvil se jim za to.

„Nedělejme z dálnice inferno nebo hydru, která všechno zničí. Požadavky na odhlučnění dokážeme vyřešit," doplnil také Dan Ťok.

Přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP) vyzval občany, aby se snažili najít kompromisní řešení.

„Budu rád, když se budeme bavit o kompenzacích. O něčem, co vám – místní části – v rámci územního plánu a vašich představ zlepší život. Dokončeme společně dálnici a pojďme diskutovat o tom, co všechno v Dluhonicích uděláme," nastínil. Debata ale neskončila tím, že by některá ze stran naznačila cestu ke konkrétní dohodě.

„Řekli nám v podstatě: Pojďme se domluvit, ale na té naší variantě," komentovala to Jarmila Pfeilerová z Dluhonic. Ministr dopravy Dan Ťok je přesto rád, že se s argumenty místních seznámil.

Hledání kompromisu

„Je zájem státu a všech občanů, abychom vytvořili nová pracovní místa a napojili průmyslovou zónu, na druhé straně bych nechtěl, abychom oprávněné zájmy občanů Dluhonic zanedbali. Myslím si, že musíme hledat kompromis. Kompromis ale není: Já to tu nechci. Kompromis je: Pojďme se bavit o tom, jakým způsobem se s tím můžeme sžít a jakým způsobem budeme mít možnost rozvíjet obec, ale také celý kraj a republiku tím, že nebudeme brzdit infrastrukturu," podotkl.

Ministr vidí posun v tom, že zaslechl i hlasy těch občanů, kteří jsou ochotni se domluvit.

„Jsou to lidé, kteří říkají, že dálnice dává smysl a jsou připraveni své nemovitost prodat, protože ví, že tudy dálnice povede, a zařídili se podle toho. Myslím, že to je cesta k řešení," uzavřel.