Napadl ho majitel sousední nemovitosti. Místní, kteří roky volají po obchvatu vesnice, jenž je součástí vyhlížené stavby, nemají tušení, o koho se jedná. 

„Proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým byla povolena stavba D55 5501 Olomouc – Kokory, byl podán v zákonné lhůtě rozklad účastníkem řízení - vlastníkem sousední nemovitosti, jehož práv se provádění stavby přímo dotýká,“ potvrdil v pondělí Deníku mluvčí Ministerstva dopravy ČR Tomáš Lukašík.

Odvolatel podle ministerstva považuje rozhodnutí za nezákonné.

„Napadá absenci podstatných závazných stanovisek, a uvádí, že rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy,“ shrnul Tomáš Lukašík.

Lhůta pro takzvaný rozklad vyprší 15. února 23:59:59. Odpor "souseda" tak nemusí být jediným vůči klíčovému razítku na žádosti o stavební povolení na část autostrády mezi Olomoucí a Přerovem.

„I po této lhůtě může nastat skutečnost, že bude správnímu orgánu doručen rozklad prostřednictvím poštovní přepravy, který byl k přepravě předán v řádném termínu a bude se tedy jednat o řádný rozklad,“ vysvětlil mluvčí.

Hrůza. Krčmaň je zaskočena

Obec napadení stavebního povolení zaskočilo. V minulosti místní čekali námitky spíše kvůli ochraně cenných přírodních lokalit směrem na Grygov.

„Je to hodně nepříjemná zpráva. Stále se to táhne a auta nás otravují a ohrožují,“ reagoval starosta Krčmaně Zdeněk Jančo.

Po stávající silnici první třídy, která vede vesnicí, projede denně až 20 tisíc aut. „Čísla máme z kontrolního radaru. Je to hrůza,“ dodal Jančo.

Kdo přesně mohl podat rozklad, to starosta netuší. „Opravdu nevím. Nikdo nic nesignalizoval. Snad to nepřinese nějaké větší komplikace a bude brzy vyřešeno,“ reagoval.

Stavět chtěli za rok

O rozkladu rozhoduje ministr dopravy na základě doporučení Centrální komise Ministerstva dopravy, která bude zasedat v březnu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájení stavby úseku dlouhého 7,6 kilometru, “D55 5501 Olomouc – Kokory”, na jaro příštího roku.

Povolení zahrnuje celkem 35 stavebních objektů, včetně šesti mostů na dálnici, jednoho nad dálnicí, mimoúrovňové křižovatky Velký Týnec, osmi protihlukových stěn a odpočívky u Majetína. Dálnice má být čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Podle informačního letáku ŘSD je předpokládaná cena stavby 2,26 miliardy korun.

V současnosti probíhá majetkoprávní příprava a zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení na zhotovitele bude zahájeno letos.

Dokončeny zatím nejsou výkupy pozemků, které začaly v únoru 2019. Jak počátkem listopadu sdělil Deníku mluvčí ŘSD, vykoupeno jich bylo v tu dobu 70 procent.

Úsek D35 do Kokor by měl být uveden do provozu v roce 2024.