Argumenty zemědělců, kteří se obávají dopadů dálnice na skot, bude posuzovat komise ministerstva dopravy. Rozklad bude mít na stole v dubnu.

Celkem 7,6 kilometru dlouhý úsek D55, od křižovatky s D35 na okraji Olomouce před obec Kokory, se má začít stavět v roce 2022. Jezdit by se po něm mělo o dva roky později. Předpokládaná cena stavby je 2,26 miliardy korun.

600 kusů skotu u dálnice

„Dnes všechny zajímají křečci a žáby, ale že my bychom v takovém prostředí, tedy v těsné blízkosti dálnice, měli vyrábět potraviny, mléko, to nikoho nezajímá,“ kritizoval v únoru postup speciálního stavebního úřadu předseda představenstva společnosti Agra Velký Týnec Miroslav Wrana. „Uvidíme, jak bude rozhodnuto o rozkladu. Víc bych se k tomu nevyjadřoval,“ řekl tehdy Deníku.

Plánovaná trasa vede přes areál živočišné výroby na okraji Krčmaně, kde Agra chová na 600 kusů skotu. Autostráda odřízne prostor, kde se krávy pasou, a pod povolovaným dálničním tělesem přijde firma o starou kalovou jímku. Ta bude postavena nově na jiném místě.

V podaném rozkladu zveřejněném na úřední desce Ministerstva dopravy ČR napadají zemědělci absenci podstatných závazných stanovisek a poukazují, že rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy. Speciální stavební úřad podle nich pořádně nezná situaci u budoucí D55 na okraji vesnice, kde firma hospodaří.

VIDEO: Vizualizace D55 Olomouc - Kokory. Autor: ŘSD

| Video: Youtube

Co zemědělci požadují?

ŘSD plánuje podél dálnice a kravína opěrnou zeď a novou zpevněnou plochu pro zabezpečení obslužnosti areálu. Zemědělci však chtějí, aby navržená zeď byla postavena jako protihluková stěna.

„Alespoň částečně by zabezpečila prostor areálu živočišné výroby, a to nejen před hlukem, ale i před případným únikem zvířat,“ stojí v rozkladu.

Stavební úřad došel k závěru, že požadavek na vybudování protihlukové stěny, nemá oporu v předpisech. Žádný právní předpis nestanoví pro chov skotu maximální povolenou hladinu hluku z venkovního prostředí. V prostoru areálu se předpokládá hluková hladina 55 až 60dB, ve štítových zdech hospodářských objektů maximálně 60 až 65 dB.

„Z hlukové studie vyplývá, že je na mezní hranici. Při chovu dobytka musí být hluk snížen na minimum, protože zejména stálým hlukem trpí zvířata jak po stránce fyzické, tak psychické, hluk snižuje schopnost reprodukce a dojivost. Stálá hladina hluku je minimálně pro vysokobřezí a dojící krávy ohrožující,“ kritizují zemědělci závěr speciálního stavebního úřadu.

Taky jim vadí, že ve stavebním povolení není řešena obslužnost a bezpečnost jejich zemědělského areálu během výstavby dálnice.

Stavební povolení není pravomocné

Argumenty zemědělců bude posuzovat takzvaná rozkladová komise ministerstva dopravy. Jak Deník ve středu informoval mluvčí resortu František Jemelka, bude podaný rozklad na pořadu příštího jednání. To se uskuteční v dubnu.

„Předmětný rozklad bude zařazen na nejbližším jednání rozkladové komise, senátu pro obecnou agendu v dopravě. S ohledem na epidemickou situaci se toto jednání uskuteční distančně v průběhu dubna. Poté na základě usnesení rozkladové komise bude zpracován návrh rozhodnutí ministra v této věci,“ sdělil František Jemelka.

Zatím nepravomocné stavební povolení, které vydal speciální úřad ministerstva dopravy 15. ledna, zahrnuje celkem 35 stavebních objektů.

Dne 17. února vydal olomoucký krajský úřad stavební povolení na tři stavební objekty, zahrnuje například přeložku silnice I/55.