Ministr dopravy Karel Havlíček, který si přijel ve čtvrtek prohlédnout významné dopravní stavby v Přerově, ujistil, že je dokončení úseku D1 pro jeho rezort prioritou.

„Dobrou zprávou je, že Krajský úřad v Olomouci potvrdil změnu územního rozhodnutí, takže bychom měli do konce srpna zahájit řízení o stavebním povolení. Věříme, že v příštím roce začneme stavět a dálnice bude dokončena v roce 2024,“ řekl v Přerově ministr dopravy Karel Havlíček, který se prošel po nové estakádě nad tratí, ale zajímal se i o klíčovou stavbu na železnici – druhou etapu modernizace koridoru.

"Ekologické subjekty komplikují výstavbu"

Úsek dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem byl dokončen loni v prosinci a po jeho zprovoznění doprava ve městě ještě více zhoustla.

Navazující stavba Říkovice - Přerov vázne, protože ji blokují ekologičtí aktivisté Děti Země a někteří lidé z Dluhonic, kteří napadli změnu územního rozhodnutí. Kraj jejich námitky neuznal.

„Dokončení dálnice je pro rezort jedna z největších priorit, protože je to klíčová tepna. Děti Země si berou jako rukojmí města, obyvatele, řidiče i investory, což je nám nesmírně líto. Na tomto příkladu je naprosto zřejmé, jak náročné je veškeré povolovací řízení, a jak různé ekologické subjekty komplikují celý proces výstavby. Není přece normální, aby jedna generace čekala na stavbu, která má několik kilometrů - i když na ni máme finance, kapacitu a lidé si ji přejí. Proto jsme také změnili liniový zákon,“ konstatoval ministr dopravy.

Konkurz na stavbaře ještě letos

Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Fialy nabyla změna územního rozhodnutí právní moci 23. června.

„V měsíční lhůtě pro podání žalob zatím víme o pěti - tři podaly Děti Země, jednu Krajina Dluhonice a pak fyzické osoby z Dluhonic,“ upřesnil.

Žaloby ale nemají odkladný účinek, takže příprava úseku D1 může pokračovat.

Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že požádá o vydání stavebního povolení koncem srpna. Pokud by bylo vydáno na jaře příštího roku, mohla by se stavba za zhruba 8 miliard korun v červenci 2021 rozběhnout.

„Dají se samozřejmě očekávat odvolání ze strany sdružení, která protestují. Všechny kroky ale provádíme souběžně tak, abychom byli stavbu schopni v příštím roce zahájit. Ještě letos na podzim zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Estakáda se rozjede na jaře

Mnohem blíže ke svému cíli je stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí, která výrazně ulehčí dopravě v této části města.

Estakáda nad železniční tratí odvede dopravu z podjezdu v Předmostí a auta se plynule napojí na Polní ulici.

„V současné době dokončujeme stavbu hlavního objektu - mostní estakády - a chybějí nám poslední čtyři pole z osmnácti. Do konce srpna by měla být estakáda vybetonovaná, a potom budeme práce dokončovat. Klíčovým termínem je pro nás 31. květen 2021, kdy by měla být průjezdná estakáda a s ní i ulice Polní,“ nastínil Martin Smolka, ředitel olomoucké správy ŘSD. Doprava má být svedena na novou estakádu koncem května 2021.