„Do průklestu stromů a vyčištění jezírek, na jejichž dně jsou letité nánosy bahna, půjde z městské pokladny téměř 700 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Jezírka jsou silně zanesená a ornitologové město už delší dobu žádali o řešení.

„Zanesení způsobily naplaveniny při povodních v letech 1997 a 2010 a své udělalo také listí z okolních stromů. Je tam až padesát centimetrů bahna. Malý vodní sloupec v jezírku zejména v letních měsících způsobuje kyslíkový deficit, kvůli kterému několikrát došlo k úhynu ryb,“ doplnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Jezírka v areálu ornitologické stanice leží částečně v ochranném pásmu přírodní památky Malá laguna. Obě jsou významným krajinným prvkem, a také důležitou pomůckou při výuce ve Středisku volného času Atlas a Bios i v programech ornitologické stanice.