Kolem jedenácté hodiny pásku přestřihli starosta Želatovic Zdeněk Dorazil, poslanec Zdeněk Boháč (ODS), náměstek primátora města Přerov Michal Zácha (ODS) a zástupce dodavatelské firmy. Panu poslanci bylo při této příležitosti zapůjčeno dokonce i historické kolo z roku 1930.

Stezka je dlouhá 1,3 kilometru a její šířka je 2,5 metru. Začíná na začátku obce Želatovice a vede směrem k Přerovu na konec katastrálního území obce. Připravovala se téměř čtyři roky a její stavba trvala dva měsíce. K její kolaudaci došlo již v prosinci a nyní byla oficiálně zpřístupněna veřejnosti.

„Podařilo se nám završit několikaleté úsilí, při kterém jsme museli odkoupit pozemky, změnit územní plán, vypracovat projekt cyklostezky a také splnit územní a stavební řízení,“ uvedl na slavnostním otevření starosta Želatovic Zdeněk Dorazil.

Obec dostala na stavbu cyklostezky první dotaci v roce 2010, a to od Olomouckého kraje. Celkově vyšla její výstavba na devět a půl milionu korun, pokud se do této částky nezapočte částka potřebná na výkup pozemků.

„V loňském roce jsme byli s dotacemi úspěšnější. Od Státního fondu dopravní infrastruktury jsme obdrželi dotaci 4 125 000 korun a od krajského úřadu 1 300 000 korun. Zbytek dofinancovala obec z vlastních prostředků,“ vysvětlil starosta Želatovic.

Ten věří, že nová cyklostezka najde své užití.

„Doufám, že se bude využívat ve všední i sváteční dny k rekreaci, sportu i cykloturistice,“ dodal Zdeněk Dorazil.

Na přerovském magistrátu pracují na majetkovém vypořádání s vlastníky pozemků, které prozatím zabraňují dobudování cyklostezky do Přerova.

„Měli jsme osm nevyjasněných pozemkových vztahů. K dnešnímu dni považuji šest za téměř dořešených. Zbývají nám tedy vykoupit dva pozemky, jejichž vlastníci nejsou místní a dle mého názoru spekulují, kam až můžou s částkou za vykoupení jejich pozemků zajít,“ řekl náměstek primátora města Přerov Michal Zácha.

Od přerovského Alberta k želatovické škole

Klidné jízdy z Želatovic přímo do Přerova by se veřejnost mohla za ideální situace dočkat v příštím roce.

„Pokud se tyto vlastnické vztahy povede vyřešit do konce tohoto roku, tak si troufám říct, že reálný termín na její vybudování je konec roku 2013,“ spekuloval Michal Zácha.

Částka, za kterou bude zbudována, ještě není známa, protože zatím byla provedena pouze její studie. Projekt bude na plánu až po výkupu všech pozemků.

„Trasa by pak měla vést od přerovského Alberta až k želatovické škole. Nachází se na ní přechody, přejezdy a další podobné objekty, což se zajisté promítne do částky na její vybudování. V této chvíli si ji ale netroufám odhadnout,“ uzavřel.