„Přestože ještě nebyla zkolaudována, cyklisté už nový úsek využívají a testují,“ shrnul Jiří Raba z přerovského magistrátu.

Stavba 925 metrů dlouhého úseku začala v říjnu loňského roku a součástí akce bylo i přemístění autobusové zastávky, úprava světelného signalizačního zařízení a veřejného osvětlení.

Blažkův dům na náměstí T. G. Masaryka v Přerově prochází náročnou rekonstrukcí, 2. srpna 2022
Fasáda Blažkova domu září novotou, s historickými štuky. Nahlédněte i dovnitř

„Cyklostezka přišla na 15 milionů 900 tisíc korun, ale město zaplatí jen 2 miliony 100 tisíc korun,“ upřesnila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová s tím, že akce byla dofinancována formou dotací - Olomoucký kraj přispěl částkou 2 miliony 400 tisíc korun a 11 milionů 400 tisíc přišlo z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Cyklostezka vede přes okružní křižovatku Velká Dlážka - nábřeží Edvarda Beneše - most Míru k rondelu mezi Palackého a Jateční. Dále pokračuje Palackého ulicí až na křižovatku s Komenského, kde je navázána na stávající cyklostezku,“ shrnul primátor města Petr Měřínský.

Pro přerovské cyklisty jde o novou důležitou tepnu - díky ní se mohou bezpečně přepravit od podjezdu v Předmostí až na Komenského ulici.