„Na investici budeme žádat dotaci z Olomouckého kraje - musí být podána do konce ledna. Můžeme získat maximálně 2,5 milionu korun,“ nastínila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Projekt řeší nejen novou cyklostezku podél ulice Pod Valy, ale i úpravu stávajícího chodníku.

„V současné době jsou místa pro pěší po obou stranách. Nově bude od restaurace Katovna směrem k Žerotínovu náměstí chodník, zatímco na opačné straně povede od lávky přes Bečvu až ke křižovatce ulic Kozlovská-Šrobárova společná stezka pro cyklisty a chodce,“ přiblížila Petra Hirschová z oddělení investic přerovského magistrátu.

Chodník bude dlouhý 130 metrů a široký 2,5 až 3,2 metru, společná stezka má být o délce 270 metrů a s šířkovým parametrem 3,25 metru.

„Stezka bude osazena zámkovou dlažbou, a protože musí splňovat podmínky bezbariérovosti, nebudou chybět ani varovné pásy pro nevidomé. Vše bude plynule navazovat až k vydlážděnému úseku, vedoucímu k Žerotínovu náměstí,“ doplnila vedoucí investic města Ivana Pinkasová.

Pracovníci olomouckého Elektrozvonu v úterý přetočili a znovu zavěsili památný zvon z roku 1603 v kostele sv. Máří Magdaleny v Předmostí. Spolu s ním znovu vyzvedli i menší zvon z roku 1921.
V kostele v Předmostí přetočili zvony. Jak se to dělá? Podívejte se

Součástí stavby jsou nová kontejnerová stání pro deset nádob na smíšený a tříděný odpad - a počítá se i s tím, že stávající stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel budou demontovány a nahrazeny novými. V průběhu stavby budou muset majitelé aut z blízkých panelových domů počítat s tím, že bude zčásti zabráno parkoviště u kašny.

V Přerově bylo v posledních osmnácti letech vybudováno 25 kilometrů tras pro cyklisty a další se stavějí či chystají. V současné době se buduje třeba stezka v centru Přerova, která vede přes Palackého ulici až k budově Gymnázia Jakuba Škody.

Na propojení cyklostezkou čeká i trasa Velká Dlážka a Hranická. „Na stavbu nyní probíhá výběrové řízení s předpokládanou cenou 14 milionů 600 tisíc korun. V ceně je i přeložka plynového zařízení. Připravuje se i stezka, která propojí ulice Šířava - Svisle, R. Stokláskové. Náklady na tuto akci jsou 17 milionů korun,“ upřesnil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil. (ANO)

Hospůdka ve stodole, která se nachází v Zábeštní Lhotě, je vyhledávaná svatebčany - obyvatele sousedních Penčic ale obtěžuje hluk.
Hulákání a Michal David. Lidé z Penčic bojují peticí proti hlučným svatbám