Koncem února se uskutečnilo na Hranicku výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje, na kterém Mikroregion Hranicko prezentoval projekt „Dobudování cyklostezky Bečva“ v katastrálním území obce Špičky, Milotice nad Bečvou a Hustopeče nad Bečvou.

„Cyklostezka Bečva je v úseku od Hustopečí nad Bečvou do obce Špičky o celkové délce 12,6 kilometrů a předpokládaných nákladech 9,63 milionů korun. Cyklostezka je vedena přes katastrální území malých obcí, pro které je spolufinancování stavby z vlastních rozpočtů neřešitelné,“ sdělil místostarosta Hranic a současně předseda svazku Mikroregionu Hranicko.

V případě souhlasného stanoviska Zastupitelstva Olomouckého kraje bude finanční příspěvek ve výši dvou milionů korun z rozpočtu Olomouckého kraje mikroregionu poskytnut v roce 2012 v případě zajištění potřebných finančních prostředků na uvedený úsek cyklostezky a rovněž za podmínky, že stavba bude zahájena ve stejném roce.

„Cyklostezka Bečva patří mezi unikátní projekty v oblasti cykloturistiky, která v okrese Přerov propojuje osmadvacet měst a obcí a délkou třiasedmdesát kilometrů na území Olomouckého kraje patří spolu s Moravskou a Jantarovou stezkou k nejvýznamnějším cyklistickým trasám na území Olomouckého kraje,“ uvedla Michaela Škrobánková z Mikroregionu Hranicko.

Cyklostezka Bečva o celkové délce sto jednačtyřicet kilometrů má nadregionální charakter, protože leží na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského a současně je v souladu s Územní studií rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje.

V současné době je většina úseků Cyklostezky Bečva již vybudovaná nebo se dokončuje. Její financování je zajištěno z rozpočtů měst a obcí a také ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Regionálního operačního programu Střední Morava a finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.