Komplikované cestování cyklistů, kteří se potřebují dostat z Přerova do Předmostí, by se mohlo stát v budoucnu jen špatnou vzpomínkou.

Centrum města propojí s jeho největší místní částí nový cyklopodjezd, díky němuž bude jízda na kole bezpečnější - a hlavně rychlejší. Dnešní cestování v hustém provozu považují nejen cyklisté, ale i řidiči za hazard.

„Podařilo se nám získat dotaci 11 milionů 340 tisíc korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu tubusu pod železniční tratí v Předmostí. Jeho součástí se stane i cyklostezka pro kolaře, mířící z Přerova do místní části Předmostí a naopak,“ informovala mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Pod železniční tratí je dnes podjezd pro auta a stávající průchod pro chodce se má rozšířit. Stavbu bude provádět v rámci modernizace železniční trati Správa železniční dopravní cesty. Část peněz zaplatí i město.

„Celkové náklady byly vyčísleny na třináct a půl milionu korun, takže dva miliony korun uhradí město ze svého rozpočtu. Dotaci jsme dostali v plné výši, což je pro nás velmi dobrá zpráva,“ pochvaluje si náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Podle Ivany Pinkasové z odboru řízení projektů a investic města už se plánovaná cyklostezka projektuje. Kdy přesně ale stavba začne, město zatím neví - záleží to na harmonogramu prací.

O vybudování cyklopodjezdu pod železniční tratí v Předmostí usiluje město Přerov už od roku 2012 a má se stát součástí navazující cyklostezky Velká Dlážka - Hranická. Město se tuto stavbu snažilo prosadit především proto, že už se v budoucnu podobná příležitost nemusí opakovat.

Podjezd pro cyklisty totiž nelze provést protláčenou metodou, ale pouze odkopáním - tedy zásahem do stávajících kolejí. Investici je tedy možné provést jen v době, kdy prochází železniční trať celkovou rekonstrukcí.

„Na železnici budou muset být kvůli stavbě výluky, které by ale řešila v rámci rozsáhlé modernizace železniční infrastruktury Správa železniční dopravní cesty,“ doplnil Pavel Gala z přerovského magistrátu.

Přerov se už před lety snažil prosadit, aby se do nákladného projektu druhé etapy modernizace uzlu podařilo zakomponovat také vybudování dvou nových železničních zastávek - v Dluhonicích a Předmostí. Jenže ze záměru nakonec sešlo, což se později setkalo s kritikou občanů.