Správa železniční dopravní cesty, která v těchto místech chystá rekonstrukci železniční trati, zařadila záměr do projektové dokumentace. Finanční krytí by ale mělo zůstat na bedrech města.

„Radní schválili, že na vybudování cyklopodjezdu uvolní částku 13 milionů 342 tisíc korun. Záměr ale ještě koncem února projde hlasováním zastupitelů,“ řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Propojení centra města s Předmostím pro cyklisty dlouhodobě chybí a podle radních se teď naskytla jedinečná příležitost, která se už nemusí opakovat.

„Pokud nedojde k vybudování nového propojení v rámci připravované stavby Správy železniční dopravní cesty, tak už se investice v nejbližších sto letech neprovede,“ konstatovala náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Podjezd pro cyklisty totiž nelze provést protláčenou metodou, ale jen odkopáním, což znamená zásah do stávajících kolejí. Investici je tedy možné realizovat jen v době, kdy dochází k celkové rekonstrukci trati.

„Na železnici budou muset být kvůli stavbě výluky, které by řešila v rámci rozsáhlé investice do železniční infrastruktury Správa železniční dopravní cesty,“ doplnil Pavel Gala z přerovského magistrátu.

Město požádá do 12. března Státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek na pokrytí osmdesáti pěti procent uznatelných nákladů na vybudování plánovaného cyklopodjezdu.