Rozpočet budoucí dominanty přednádražního prostoru je necelých deset milionů korun. Městská společnost Přerovská rozvojová, která je realizátorem akce, má přislíbenou pětimilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, dva miliony ji půjčí statutární město Přerov. Zbývající tři miliony tvoří úvěr od banky.

V návrhu financování projektu, který se v pondělí projednával, byla výše úvěru od České spořitelny ale osm milionů korun. Pětimilionový rozdíl tvoří právě dotace, po jejím získaní ihned tuto část úvěru splatí.

„Dotace se připisuje až po skončení a profinancování projektu. Dotaci máme přislíbenou a nevidím důvod, proč bychom ji neměli získat," vysvětlil Petr Měřínský (ANO).

Opoziční zastupitelé akci považují za velké finanční riziko, které koalici uvalí na městskou společnost, a v krajním případě i na městkou kasu.

Totožný parkovací dům přitom nabízela firma Systematica tehdejšímu vedení města za cenu 7,5 milionu korun.

Nejdřív stavba, potom půjčka?

„Nejsem proti parkování kol u nádraží. Na jednání s Rudolfem Bernartem z firmy Systematica jsem byl v roce 2013, už tehdy mi to přišlo jako drahý špás. Utekly dva roky a cena je za to samé o dva miliony vyšší," upozornil Michal Zácha (ODS), zastupitel a dřívější náměstek primátora.

Navýšení ceny je dáno technologicky náročnější stavbou, vyšší kapacitou kol a stavebními pracemi, které se od sebe liší. Systematica je jedinou firmou v republice, která patent na stavbu cyklodomů vlastní, do veřejného výběrového řízení bylo osloveno pět firem, logicky se ale zúčastnila jen Systematica.

Se stavbou nové dominanty města se začalo na konci září.

„Je to zvláštní postup. Podepíšete smlouvu, začnete stavět a teď řešíte půjčku. Co kdyby návrh nebyl odsouhlasen? Zůstane díra v zemi? Financování akce je do nebe volající," uvedl Michal Zácha (ODS) s tím, že výběrové řízení je takzvaně ušito na míru pro jednu firmu. Mimoto město musí ručit za osmimilionový úvěr majetkem v hodnotě 16 milionů.

ČTĚTE TAKÉ: Co zaznělo na jednání zastupitelstva k financování cyklodomu

Podmínka: Získání inzerce

Podmínkou pro čerpání úvěru od České spořitelny je získání společnosti na reklamní plochu, inzerce musí být uzavřena minimálně na 600 tisíc ročně a nejméně do roku 2020, aby se zbylá třímilionová část úvěru za pět let splatila.

„Momentálně jednáme o inzertní ploše se společností České dráhy. Čerpat úvěr můžeme až po uzavření smlouvy," potvrdil Petr Měřínský, který je zároveň jednatelem Přerovské rozvojové.

Statutární město Přerov bude ručit bance částkou 16 milionů korun do 31. prosince 2025.

„Jsou to standartní podmínky České spořitelny," dodal Měřínský.

"Takto neprofesionálně nejsem zvyklý pracovat"

O překvapivý výstup se v pondělí postaral Karel Bořuta (ANO), který byl jednatelem společnosti Přerovská rozvojová do 30. července, kdy na svou funkci rezignoval.

„Do funkce jednatele jsem byl zvolen v době, kdy se jednalo, jestli bude společnost vůbec zachována. Okolnosti se vyvinuly tak, že jako jediná z přerovských společností mohla Přerovská rozvojová cyklodům realizovat, i když není ani technicky ani personálně vybavena," řekl.

„S vítěznou firmou jsem chtěl jednat o ceně, jsem na to zvyklý ze soukromé sféry, kde pracuji. Je to normální obchodní taktika, jestliže chci dosáhnout optimální a přijatelné ceny, ale dozvěděl jsem se, že to nejde. Celý projekt by se tím kvůli dotaci zastavil. Požadoval jsem ekonomickou rozvahu celé akce, a to jakoukoliv formou – memorandum, usnesení rady či byznys plán – ale vždy písemnou formou, ne jen ústním vyjádřením," doplnil s tím, že nic takového neobdržel.

„Takto vysoce neprofesionálně nejsem zvyklý pracovat, nedám na sliby a nikdy se nepouštím do akce, která není připravena. K penězům se chovám jako hospodář se svými prostředky, proto jsem odmítl podepsat za Přerovskou rozvojovou smlouvu o půjčce na dva miliony se statutárním městem Přerov," vysvětlil důvod své rezignace.

Exekuce prý nehrozí

Vedení města je přesvědčeno, že peníze splatí a do rizika se tudíž nepouští.

Kde se v nejhorším scénáři budou hledat pro cyklodům peníze?

„Součástí smlouvy se Systematicou je splátkový kalendář, Přerovské rozvojové exekuce nehrozí. Samozřejmě, jednou z variant je, že akci zaplatí město," přiblížil Petr Měřínský.