Nová opatření, která se chystají v Přerově, by měla zjednodušit provoz ve městě.

„Začátkem léta by se měla uskutečnit úprava dopravního značení celkem v pěti jednosměrných ulicích, ve kterých bude nově umožněn obousměrný průjezd cyklistů," vysvětlil blíže cyklokoordinátor města Přerova Jiří Janalík.

Jedná se o ulice Bartošova, Bratrská, Mostní, náměstí T. G. Masaryka a ulice Interbrigadistů.

Cykloobousměrky poznáte podle dopravních značek i viditelných jízdních pruhů na cestě.

„Pro Přerov je to novinka, nic takového tady není. Nicméně ve větších městech se jedná o běžnou záležitost," doplnil Jiří Janalík. Přiznává, že ze začátku můžou změny občany překvapit.

Pokud se nápad osvědčí, není vyloučeno, že se obměn dočkají i další jednosměrky v Přerově. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu města.

„Hlavní přínosem těchto úprav bude zlepšení průjezdnosti centra města. Jelikož se jedná o opatření v jednosměrných ulicích, dá se předpokládat, že budou mít i pozitivní vliv na učení se vzájemné toleranci a ohleduplnosti mezi řidiči a cyklisty," dodal Janalík.

Pěší zóna pro cyklisty

Dalším opatřením bude také zpřístupnění pěší zóny pro cyklisty ve Wilsonově ulici. Dojde i na propojení s nábřežím prostřednictvím Mostní ulice.

S výstavbou cyklostezky Laguna se začne už letos

Nová, tři sta dvacet metrů dlouhá cyklostezka, vznikne v areálu Laguna. S její výstavbou se počítá na letošní podzim. Podél ní také povede i chodník pro pěší.

„Cesta pro cyklisty a chodce nahradí současnou panelovou cestu, která vede podél Bečvy od lávky směrem k Laguně. Chodník zajistí bezpečnější a pohodlnější spojení v dané lokalitě," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha.

Celá cyklostezka bude opatřena veřejným osvětlením.

Posledním dílem celého plánu je dokončení cyklostezky, která bude součástí lávky U Tenisu.

Stavba navazující lávky bude vzhledem ke komplikacím realizována až v příštím roce. Kompletní propojení cyklostezky na nábřeží Bečvy s areálem Laguna tak bude dokončené pravděpodobně až v závěru příštího roku.

Cyklonovinky v Přerově

zprůjezdnění ulice Mostní
zprůjezdnění náměstí T. G. Masaryka
zprůjezdnění ulice Bratrská
zprůjezdnění ulice Bartošova
zprůjezdnění ulice Interbrigadistů
prodloužení cyklotrasy na Lávce u Loděnice
propojení ulic Sokolská – Kaufland
zprůjezdnění ulice Wilsonova pro cyklistickou dopravu

Autor: Iva Najďonovová