„Zvýšení kapacity linky patří mezi priority a na úpravu je vyčleněno 10 milionů 720 tisíc korun. Dotace pokryje 25 procent této částky. Radní už schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Linka prošla poslední modernizací před deseti lety. Úprava se ale soustředila na zlepšení pracovního prostředí - konkrétně kabiny pro obsluhu - a vylepšením prošly i dopravníkové cesty.

„Mezi lety 2016 až 2020 razantně vzrostl objem zpracování na třídicí lince z 533 na 750 tun separovaného plastového odpadu, a proto jsme se zaměřili na možnosti navýšení kapacity,“ vysvětlil přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Přerov - stavba estakády a mimoúrovňového křížení v Předmostí, březen 2021ezdů z D46, březen 2021
Estakády, obchvaty... Podívejte se na největší stavby v kraji. Co se dál chystá?

Modernizace se zaměří na zautomatizování některých činností, a tím i zrychlení práce se separovaným odpadem.

„Příkladem je oddělení železných kovů pomocí elektromagnetického separátoru, automatizované vyskladňování sběrových boxů, vynášení některých tříděných komodit mimo budovu pomocí pásových dopravníků - či fólií pomocí vakuové technologie,“ zmínila Eva Kousalová z přerovského magistrátu.

V plánu je i pořízení nového lisu o větší síle, který snižuje náklady související s přepravou lisovaného materiálu. To vše při zachování současného počtu pracovníků.

Klub Teplo na Horním náměstí v Přerově
Přerov otevře očkovací centrum v klubu Teplo

A jak linka funguje? K třídicí lince míří vozidla přivážející separovaně sbíraný odpad určený k dotřídění od nežádoucích příměsí a následné materiálové recyklaci. Putuje sem obsah žlutých kontejnerů, určených pro sběr plastů a nápojových kartonů.

„Základem linky je pásový dopravník se dvanácti shozy do šesti oddělených kójí. Třídění odpadu se tu provádí ručně a u každého shozu mohou pracovat až dva zaměstnanci. Všechny komodity se následně lisují a v této podobě čekají na odvoz a následnou materiálovou recyklaci,“ přiblížil Michal Zácha.

Na konci třídícího pásu se nachází zbytkový odpad, který se už podle nového zákona o odpadech od ledna letošního roku nesmí skládkovat. „Ten se v jeho surové podobě nově také lisuje a převáží k energetickému využití primárně do spaloven či po úpravě do cementáren,“ řekla Eva Kousalová. (pu)