Podle odborníků se nejedná o ekologicky závadnou látku a v množství, v jakém se dostala do vody, by neměla představovat žádný problém.

Oranžově zbarvená látka podle šetření vodoprávního úřadu vytekla z meliorační kanalizace v parku Michalov a nijak neohrozila životní prostředí.

„Podle sdělení Hasičského záchranného sboru se v odebraných vzorcích nacházel zvýšený obsah síranových a železitých iontů. Od České inspekce životního prostředí, která vzorky také odebírala, zatím výsledky nemáme, ale budou k dispozici,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Pracovníci vodoprávního úřadu už podle ní našli výusť, kterou se látka dostala do Bečvy.

„Jde o výusť z meliorační kanalizace v Michalově, která slouží pro odvedení podzemní vody z parku. Podobnou situaci jsme zažili už před deseti lety a na stejném místě. S největší pravděpodobností se jedná o vyvěrající podzemní vodu s vysokým obsahem železa, proto to oranžové zbarvení,“ podotkla.

Pracovníci odboru životního prostředí magistrátu dokonce pracují i s variantou, že by se mohlo jednat o minerální pramen.

„Pamětníci totiž tvrdí, že v Michalově kdysi byl. Spodní voda je v tomto roce výše v důsledku většího množství srážek, a to zřejmě únik způsobilo,“ doplnil šéf odboru životního prostředí města Pavel Juliš.

Pracovníci Povodí Moravy preventivně vytvořili hrázky a s pomocí bagru uniklou látku odstranili.

„Nedošlo k úhynu ryb ani ohrožení životního prostředí,“ konstatoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.