„Nemám nic proti cyklodomu, ale proti financování ano. Já vás nepodpořím a podpořte si to sami, možná, že se jedná o další tunel a kontrolní výbor to bude v dalším období zase kontrolovat," zastupitel Břetislav Passinger (KSČM)

„Pořád se mi zdá, že příjmy, které tam budou, nemohou Přerovské rozvojové zajistit, aby byla schopna úvěr splácet. Pro mě je to obrovský problém. Bude to Přerovská rozvojová schopna splácet tak, aby se nedostala do problémů? Zdravým selským rozumem se mi zdá, že ten úvěr společnost nebude schopna splácet," zastupitel Přemysl Dvorský (ČSSD)

SOUVISEJÍCÍ: Cyklodomu v Přerově půjčí 8 milionů. Přes odpor opozice

„Stejnou obavu jako vy má i Česká spořitelna, a proto podmínkou čerpání úvěru je to, že ty smlouvy na reklamu musejí být uzavřeny. Pokud nebudou uzavřeny smlouvy na reklamu za 600 tisíc ročně, tak ten úvěr nebudeme čerpat," reagoval na jeho slova náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO)

„Klienti Přerovské rozvojové mají strach, že se z jejich peněz bude částečně uhrazovat úvěr. Protože město pořád prohlašuje, že nemá peníze. Že je to rizikové, všichni víme. Neměli jsme finanční krytí a už jsme kopli do země, což je dost divné. Klienti by měli dostat správný signál, že se z jejich účtů peníze nebudou brát. Zatím se ale objevují připomínky," zastupitelka Ludmila Tomaníková (KSČM)

„Hypoteticky si vezměme, že Přerovská rozvojová svůj závazek vůči bance nesplatí. Co se stane? Zaplatí ho město jako ručitel a bude mít cyklodům. My tady pořád řešíme otázku garancí, ale to, že získáme cyklodům v nějaké hodnotě a bude sloužit veřejnosti, nikdo neřeší. Pane Passingře, pamatuji si, že když se tady před rokem schvalovala investice do IOP 09 za 139 milionů korun, tak jste se tak neprali o to, kde vezme město 139 milionů," zastupitel Bohumír Střelec (ANO)

„Je v pořádku, že jsme vysoutěžili stavbu, podepsali smlouvu o dílo, a teprve dnes na zastupitelstvu řešíme její financování?," zastupitel Michal Zácha (ODS)

„Prosil bych o pár odpovědí, nejsem ekonom, kolik je DPH z ceny 9,4 milionů? Jak nám to vyšplhá? Není konečná cena vyšší než 10 milionů korun? Slyšel jsem dobře, že dotace ještě není přidělena? Jak ten dům budeme financovat, pokud ji nezískáme? Bylo naznačeno, že reklamu budou platit České dráhy. Nevím jestli je to tak silný subjekt na trhu, aby platila šest set tisíc ročně za reklamu v Přerově," zastupitel Petr Kouba (ODS)

„Vy toho nevíte podstatně víc, než jak jsou silné České dráhy, ani nevíte, jakým způsobem se dělají dotace. Dostávají se až po realizaci projektu," reagoval náměstek primátora Petr Měřínský (ANO)

„Pokud nechcete nést to žádné riziko, nemusíme dělat vůbec nic. Já si myslím, že riziko je uměřené tomu úsilí, jaké tomu věnujeme," radní Jiří Kohotut (SpP)

„Já se domnívám, že tato zakázka má své krytí, má své krytí v rezervním fondu společnosti Teplo Přerov. Pane Zácho, určitě jste četl rozvahu k 31.12. 2014 a víte, že je tam 150 milionů korun," zastupitel Richard Šlechta (SpP)