Přerovští radní sepsali hned po vyhraných volbách v roce 2006, které je katapultovaly do vedení města, programové prohlášení s výčtem úkolů.

Kromě bezobsažných frází obsahovalo i některé zcela konkrétní.

Například konečně prosadit stavbu úseku dálnice z Říkovic do Přerova nebo snížit nezaměstnanost. Opozice po čtyřech letech vládnutí radniční koalice tvrdí, že většina slibů zůstala jen na papíře.

V čem konkrétně chtěli přerovští politici uspět?

Tady je namátkový výčet některých bodů: stavět se měly rodinné domy v lokalitě Pod Hvězdárnou a v Újezdci, vedení města se také zavázalo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, snížit nezaměstnanost a zasadit se o stavbu dálnice.

V plánu byly stavba nového Domova pro seniory nebo zbudování víceúčelové haly v areálu Želatovských kasáren.

Proč materiál po volbách vznikl, vysvětluje mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal.

„Programové prohlášení schválila rada města, aby měla jakousi modlitební knížku, která by ukázala, na co se zaměřit a co zlepšit,“ zmínil.

Opoziční zastupitelé ale kritizují, že se téměř nic z toho, co se naslibovalo, nepodařilo splnit.

Prohlášení? Jen žvásty

„Přerovská Summa politica – Zpráva o plnění programováho prohlášení Rady města Přerova v období 2006 – 2009 nemůže nikoho přesvědčit, ani koalici ČSSD a ODS, že zastupitelé koalice pracovali dobře, ve prospěch města a jeho občanů. Rozpor mezi slovy a skutky je tak obrovský, že nelze než konstatovat :„Škoda čtyř promrhaných let“.

Text zprávy měl být v plném rozsahu zveřejněn , aby občané pochopili, že takto město řídit a spravovat nelze," řekl zastupitel Vladimír Puchalský ze strany Společně pro Přerov.

Podobného mínění je i zastupitel Richard Šlechta.

„Programový závazek „hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města“ určitě nelze vykládat tak, že radniční koalice dramaticky zadluží město. To znamená, že dluh každého obyvatele Přerova dosahuje téměř deset tisíc korun, jak vyplývá ze studie Vysoké školy ekonomické Mastercard česká centra rozvoje 2009,“ řekl a dodal, že například v Prostějově činí tento dluh pouze 108 korun na jednoho obyvatele.

Nejostřejšího soudu se ale dostal bod „aktivním přístupem usilovat o výstavbu průpichu a dálničního obchvatu".

„Za dvanáct let společné vlády koalice ODS-ČSSD nebyli naši funkcionáři schopni uzavřít se státem a krajem jasnou veřejnoprávní smlouvu na jejich výstavbu v konkrétních termínech,“ podotýká Šlechta.

Někteří přerovští politici chtějí provést inventuru na příštím jednání městského zastupitelstva těsně před volbami.

„Rozhodně vystoupím, protože se nesplnila tak polovina toho, co se naslibovalo. Říkalo se, že se bude investovat do oprav chodníků a cest v místních částech, a skutek utek. Na jedné straně předražená oprava cesty v Borošíně, stavby v Újezdci, a na straně druhé – dezolátní stav komunikací jinde,“ rozčiluje se také zastupitel Petr Laga (KSČM).

Úspěchy: nádraží, domov, bazén

I když se podařilo postavit nové autobusové nádraží nebo zbudovat Domov pro seniory, jejich prodražení není nic, na co by mohli být radní hrdí. Stavby se totiž díky vícepracím prodražily až o desítky milionů korun.

„Mě osobně mrzí, že se nepodařilo využít lokalitu Pod hvězdárnou pro bydlení. Na druhé straně vznikají nové plochy přímo v centru – jeden projekt počítá se stavbou domů na nábřeží Protifašistických bojovníků, další zase na Brabansku. Síťovat se budou i pozemky v Kozlovicích,“ bilancuje radní Václav Zatloukal. (ČSSD).

Že se spousta věcí změnila k lepšímu, o tom je přesvědčen i radní Jaroslav Čermák (ODS).

„Podařilo se postavit domov pro seniory, máme nové autobusové nádraží. Navíc nám rekonstrukce plaveckého bazénu znovu přitáhla Přerováky na koupaliště,“ zhodnotil.

Podle něj se radním podařilo většinu bodů splnit, s výjimkou stavby dálnice.

„Tu ale město nemůže nijak ovlivnit, je to v kompetenci státu,“ soudí.