Petr Vrána (ANO)

close Lídr hnutí ANO v Přerově Petr Vrána zoom_in Za úspěch považuji věcné a korektní fungování koaliční spolupráce. Úspěšně vyřešených věcí je mnoho – z těch zásadních je to dobrý začátek projektu centrálního nákupu. Už nyní se soutěží pro magistrát a jeho příspěvkové organizace nákup elektrické energie a díky tomu dojde k úspoře nákladů 15%, což představuje za dva roky necelé dva miliony korun.

Další centralizované nákupy budou pokračovat. Za další, velmi pozitivní věc, považuji podporu města při výkupu pozemků pro dálnici Přerov – Říkovice. Město zřídilo informační kancelář pro výkup a aktivně oslovovalo občany dotčených pozemků. Tyto věci jsou sice v kompetenci ministerstva dopravy, ale také díky pomoci města jsme dosáhli stavu z původních 30% vykoupených pozemků až na dnešních 85%.

Za možný problém považuji dnes již dokončený projekt elektronizace samosprávy IOP 09. O to více, že se jedná o projekt, s jehož rozsahem přesahujícím 130 milionů korun jsme se neztotožnili, ale přebrali ho ve fázi, kdy jsme ho museli dotáhnout do konce. Závěr projektu byl komplikovaný a hektický, ale nakonec úspěšný. Nicméně celou věc více než rok prošetřuje policie a obávám se, aby město nemuselo vracet osmdesátimilionovou dotaci.

Jiří Kohout (SpP)

close Radní Jiří Kohout (SpP) zoom_in Myslím si, že k úspěchům patří poměrně vysoké procento naplňování koaličního plánu, kdy máme v prvním roce zhruba padesát procent splněno. Hýbeme poměrně významně s dopravou, řeší se i otázka brownfieldů. Slibovali jsme boj s kriminalitou a větší bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách, což se nám daří díky asistentům prevence kriminality.

Podařilo se také rozjet projekt aktivní politiky zaměstnanosti. Ještě mě ale trápí určitá neobratnost při komunikaci s opozicí. Máme bohužel spoustu zátěží ze způsobu rozhodování minulých koalic, které nám brání realizovat progresivněji naše vize. Hodně nás zaměstnávají také strukturální záležitosti magistrátu a vazba města na jím vlastněné obchodní společnosti.

Petr Hermély (Nezávislí)

close Petr Hermély (Nezávislí) zoom_in V posledních dvanácti měsících se řešily především záležitosti, které byly zahájeny ještě v minulém volebním období. Dobré i ty horší. Nicméně projekt nyní budované cyklověže je věcí naší koalice a tento – určitě dobrý záměr – mohl a měl být připraven lépe.

Pozitivem koalice je jasné definování cílů a priorit do budoucna a rychlý start realizace některých z nich. Avšak jejich přínosy pro Přerov z hlediska možného vybudování a využití bochořské průmyslové zóny, potenciálu brownfieldů, posilování pozic místních částí, realizace dopravních priorit či ze zřízení preventistů kriminality v ulicích reálně ukáže až čas.

Za průšvih ne „koalice" či „opozice", ale všech nás zastupitelů pak bohužel považuji nezřídka hodně nedůstojný a nekonstruktivní průběh jednání zastupitelstva.

Radek Pospíšilík (Za prosperitu Přerova)

close Radek Pospíšilík zoom_in Pozitiva: za největší pozitivum považuji změnu postoje k realizaci průmyslové zóny. Aktivní přístup při vyjednávání s Olomouckým krajem a vládou při její realizaci v Přerově na letišti u Bochoře.

Dále je to ustanovení Výboru zastupitelstva pro místní části. Vnímám ho jako silný emancipační krok. Výbor pracuje od února letošního roku a sdružuje všechny místní části. Výsledkem jeho činnosti je ucelený návrh propojení místních částí cyklostezkami, návrh revitalizace Předmostských rybníků, navýšení finančních prostředků, zejména do oprav chodníků a komunikací.

Dále pokládám za úspěch, že hotel Strojař nebyl zbourán nebo prodán soukromému subjektu.

Negativa: nesmyslný návrh na odvolání ředitelky Mgr. Věry Václavíčkové z funkce ředitelky školy v Předmostí a následný tlak na její odchod. Nedostatečná argumentace při projednávání daných materiálů na zastupitelstvu.

Michal Zácha (ODS)

close Michal Zácha, ODS zoom_in Nepovedený bezúplatný převod Strojaře je jednoznačným neúspěchem radnice a vina je na straně radních. Nejezdili na ministerstvo a nepřipravili požadavky tak, jak měli. Vadí mi, že podle radních by bylo nejlépe Strojař zbourat. Není přece umění bořit, ale tvořit! A výsledek celého? Měli přiznat, že to byl jen předvolební trik a byl by klid. Tak je to ze strachu vyhozených 40 milionů korun z městské kasy.

Obrovským průšvihem je cyklověž u nádraží – stavba se již staví a financování není dořešené. Navíc je předražená o statisíce nebo milion korun. V této zakázce je mnoho otazníků a budeme se ptát, jak je něco takového možné.

Nejhorší je ovšem arogance moci, která je předváděna vedením města na jednáních zastupitelstva. Někteří velmi rychle zapomněli, jak se chovali v opozici, a jaké obstrukce byly předváděny. Občané jsou z toho znechuceni, o čemž svědčí i hlasování v anketě na webu Deníku.

Přemysl Dvorský (ČSSD)

close Přemysl Dvorský, ČSSD zoom_in Za největší úspěch považuji otevření kanceláře pro výkup pozemků pro dostavbu dálnice.

Největším průšvihem současné koalice je podle mého soudu nešťastné vedení realizace projektu cyklověže. Ať už jde o absenci nějaké analýzy, která by v jasnějších konturách ukázala potřebnost této stavby a její využitelnost v reálných podmínkách provozu železniční stanice, nebo o problémy s financováním, výběrovým řízením na zhotovitele či ochranou Přerovské rozvojové před insolvencí – to vše vyvolává otázky, které budou muset být dříve či později odpovězeny.

Ludmila Tomaníková (KSČM)

close Ludmila Tomaníková, KSČM zoom_in Určitě není jednoduché hodnotit práci někoho, kdo je rok ve funkci. Přesto se domnívám, že průšvihem koalice je jejich arogantní vystupování, nepřístupnost k návrhům opozice i k návrhům z řad občanů. Co se podařilo, je rovněž předčasné hodnotit.

Řada věcí se dokončuje z předchozího volebního období, například lávka u Laguny a řada věcí je v jednání a nevíme, jak budou dál jednání postupovat.

Podivným úspěchem je nalezení 40 milionů korun na zakoupení Strojaře. Nevíme ale zatím, co se Strojařem dál. Parkovací věž na kola je podle koalice úspěch, ale jsou důležitější věci z pohledu opozice i z pohledu občanů. Přeji koalici, aby se jí podařilo splnit své volební programy, na které nalákala ve volbách občany.

Tomáš Dostal (KDU-ČSL)

close Tomáš Dostal zoom_in Nezdary: neschopnost dohody s ministerstvem obrany a ministerstvem financí na bezúplatném převodu hotelu Strojař do majetku města. Důsledek – čtyřiceti milionový výdaj města.

Nestandardní postup průběhu schvalování akce cyklodům, záhadně rychlý proces povolení stavby a přijetí nevyvážené, až diskriminační půjčky.

Výpověď z nájmu firmě, která provozuje objekt Chemik bez řádného záměru jeho dalšího využití městem.

Nepřijetí protihlukové vyhlášky. Zkrácení diskusního příspěvku v novém jednacím řádu zastupitelstva měs­ta.

Co se snad daří: snaha o rychlejší výkup pozemků pro dálnici. Snaha o zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do práce pro město.