Poznávací soutěže, přírodní stavitelství nebo ochrana velkých šelem. To jsou hlavní témata nedělní akce, kterou organizují občanská sdružení Predmostenzis a Forest v Předmostí od 10 do 18 hodin. Během ní si účastníci budou například hrát s přírodními materiály, ochutnávat dary přírody nebo poznávat zajímavé druhy rostlin a živočichů.

„První zastávka bude v Předmostí u Památníku lovců mamutů. Druhé zastavení pak v hliněném domě, kde si návštěvníci budou moci vymodelovat výrobky z hlíny. Nakonec budeme debatovat v sadech v oblasti Žernavá,“ uvedl předseda sdružení Libor Pokorný.

V plánu je také slavnostní otevření hmyzího hotelu a broukovitě s informativní tabulí, který se nachází ve spodní části sadu poblíž pěšinky.

Úklid okolí Bečvy a Laguny

Středisko volného času Atlas a Bios pořádá v úterý 24. dubna od 9 do 16 hodin podobnou akci – Přírodovědný den. Na té se školáci budou mít možnost zapojit do úklidu okolí řeky Bečvy a oblasti Laguna.

„Je to spojeno s akcí Ukliďme svět. Chystáme se uklidit oblast našeho areálu u Laguny, kde se každoročně objeví několik tun odpadů. Budeme také organizovat různé soutěže týkající se přírody,“ uvedl Ivo Růžička, vedoucí Střediska ekologické výchovy SVČ Bios.

Během akce skupiny školáků navštíví i národní přírodní rezervaci Žebračka.

„Akce proběhne téměř za každého počasí. Děti by měly být vybaveny především vhodnou sportovní obuví. Dodáme jim potřebné pytle, pracovní rukavice a vymezíme část, kterou budou poté uklízet,“ dodal.

Odměnou pro děti bude mimo dobrého pocitu pomoci i drobné občerstvení a doprovodný program v SVČ Bios. Ten zahrnuje například výstavu fotografií „Život očima přírodovědce“, výtvarných prací dětí navštěvující středisko nebo prohlídku přírodovědné stezky. V případě velmi špatného počasí bude akce přeložena.