Projekční kabina je pro diváky utajeným lákadlem a lidé se do ní běžně nedostanou. Její prohlídku zpestří odborný výklad promítače Vladimíra Odstrčila, který se své profesi věnuje už pětapadesát let. V rámci komentovaných prohlídek se lidé dozvědí něco o historii starých 35 mm promítaček.

„K této práci mě přivedl koncem padesátých let můj otec, který se jako jeden z konstruktérů podílel na výrobě pětatřicítek. Fanoušek filmů nejsem, ale technika je můj obor,“ svěřil se Vladimír Odstrčil. Za svůj život už promítl tisíce filmů ve všech přerovských kinech.

Historie i technika promítání

„Před Hvězdou jsem byl v kinech Oko, Jas i Panorama - a promítal jak na promítačkách pětatřicítkách, tak i na sedmdesátce v kině Hvězda. Na digitální projekci jsme přešli v roce 2010,“ řekl.

V rámci komentovaných prohlídek kabiny, které se uskuteční v 15, 15.30, 16 a 16.30 hodin, zjistí zájemci zajímavosti o historii starých promítaček, ale i o práci s filmovým pásem, dozví se něco o zakládání, převíjení i kontrole filmové kopie.

„Návštěvníci kina zhlédnou v neděli 9. září v 17.30 hodin snímek Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka a ve 20 hodin pak Habermannův mlýn,“ doplnila vedoucí kina Svatava Měrková.

Pestrá nabídka

Během Dnů evropského dědictví se v sobotu 8. a v neděli 9. září otevřou všechny významné památky ve městě a jeho okolí.

V sobotu 8. září si mohou zájemci prohlédnout Památník lovců mamutů v Předmostí, Pravoslavný chrám, kostel svatého Michala nebo nově opravenou kapli sv. Jiří.

V neděli 9. září je nabídka ještě pestřejší - od 9 do 17 hodin se lidem zpřístupní Ornitologická stanice, Muzeum Komenského i hrad Helfštýn. Lidé si mohou od 10 do 16 hodin prohlédnout i subtropický skleník v parku Michalov a od 8 do 18 hodin se jim otevře i židovský hřbitov. Od 15 hodin mohou zavítat do kostela sv. Vavřince, sv. Michala na Šířavě, ale i do kaple sv. Jiří či kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí.

Sobota 8. září

Památník lovců mamutů 10 - 15 hod.
Galerie města Přerova 9 - 17 hod.
Městský park Michalov 5.30 - 23 hod.
Skleník v Michalově 10 - 16 hod.
Městské hradby s fortnou 8 - 18 hod.
Pravoslavný chrám 13 - 17 hod.
Kostel sv. Michaela 15 - 17 hod.
Kaple sv. Jiří 15 - 17 hod.

Neděle 9. září

Zámek (Muzeum Komenského) 9 - 17 hod.
Hrad Helfštýn 9 - 17 hod.
Ornis 9 - 17 hod.
kino Hvězda 15 - 17.30 hod.
Památník lovců mamutů 10 - 15 hod.
Galerie města Přerova 9 - 17 hod.
Městský dům 9 - 18 hod.
Městský park Michalov 5.30 - 23 hod.
Skleník v Michalově 10 - 16 hod.
Městské hradby s fortnou 8 - 18 hod.
Židovský hřbitov 8 - 18 hod.
Kostel sv. Vavřince 15 - 17 hod.
Kostel sv. Michaela 15 - 17 hod.
Kaple sv. Jiří 15 - 17 hod.
Kostel sv. Maří Magdalény 15 - 17 hod.