„Sušenky ve tvaru vypoulených očí se v Hustopečích pekly od časů, kdy Jára Cimrman pobýval v našem městysi. Většině místních lidí totiž při spatření Járovy geniality lezly oči z důlků. Jako připomínku této události zanechal Cimrman obyvatelům městyse recept na hustopečské oči,“ vysvětlil původ tradice cimrmanolog Josef Urban z Hustopeč.

Sušenky se podle jeho slov pekly v Hustopečích až do první světové války, kdy nastala bída, a tím i nedostatek surovin. „Jejich pečení bylo znovu obnoveno pouze nakrátko, v roce 1968, ale protože se nezdařilo prokázat jejich ruský původ, byly zakázány. Pekly se ale tajně jako projev disidentství,“ popsal historické souvislosti Josef Urban.

Ten se domnívá, že nyní nastal pravý čas vytáhnout hustopečské oči na světlo boží. Jak uvedl nejmenovaný zdroj blízký hustopečským cimrmanologům, jsou zde obavy, že badatelé na Hranicku opráší další Járovy vynálezy jako černotínské ruce, bělotínské vlasy nebo drahotušská ústa.