…denně tedy chybělo na pracovištích kraje 24 548 dělníků, z toho 1206 pro neomluvenou absenci. Statistika je však jedna věc a příčiny tohoto stavu jsou věcí druhou.

Severomoravské cihelny Hranice se v minulosti potýkaly s vážnými potížemi při plnění plánovaných úkolů, a proto zde byl také zaveden konsolidační program.

Díky němu se podařilo situaci v cihelnách stabilizovat a pozvolna měnit k lepšímu. Fakty a úvahami dokumentuje a ilustruje situaci ekonomický náměstek podniku.

„Použitelný fond pracovní doby činil 131 819 dní, z toho bylo odpracováno 90,38 procenta dní. Z necelých 10 procent neodpracovaných dní bylo 7,76 procenta pro nemoc a úrazy, pro tzv. paragraf 1,23 procenta.

Další setinky procenta připadají na školení, brigády a povolené volno. Neomluvená absence se za první půlrok podílela na neodpracované době z 56 setin procenta, což znamená 743 pracovní dny,“ řekl náměstek.

Takže se vám podařilo poněkud snížit podíl neomluvené absence. Kde jsou příčiny? „Nejdřív jsme očekávali, že s novým zákoníkem práce nám odejde hodně lidí. Jenže neodešli, situace se dokonce natolik zkonsolidovala, že jsme mohli řadu absentérů propustit.“

Přečtetě si další článek z dobového tisku:

Nové Přerovsko 1989: Zemědělci úspěšně překračují stanovené plány