Nové nařízení města ale ještě musejí posvětit zastupitelé, kteří o něm budou jednat na svém nejbližším zasedání 17. října. Pokud vyhlášku posvětí, kuřáci s cigaretou v ruce už nebudou moci postávat u pískovišť a herních prvků.

Na přípravě nové legislativy začalo město pracovat už v polovině roku 2013. Na problém tehdy upozornil jeden z občanů, který poukázal na kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a nemožnost regulovat tento jev formou vyhlášky.

„Návrh byl už tehdy zpracován a připraven k projednání, k jeho předložení ale nakonec nedošlo. K myšlence jsme se proto znovu vrátili a uložili našemu právnímu oddělení, aby vyhlášku znovu předložilo k projednání," shrnul přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Rodiče malých dětí tuto situaci důvěrně znají – a to například z přerovského parku Michalov. Na pískovišti vedle jejich dětí postávají kuřáci, kteří se bez cigarety neobejdou. „Narušují tak místo určené pouze dětem, a ty se proti dospělým kuřákům nemají jak bránit," konstatoval primátor.

Celkem 92 míst

Pracovníci přerovského magistrátu, kteří oprášili tři roky starý návrh vyhlášky, přesně definovali lokality, jež budou kuřákům zapovězeny. Součástí je i aktuální seznam dětských hřišť.

„Jedná se o devadesát dva míst, a to jak v Přerově, tak i jeho místních částech. Pokud vyhláška na zastupitelstvu projde, tak občany s těmito přesně vymezenými lokalitami seznámíme," doplnila právnička města Jana Hrubá.

Zákaz kouření by platil například na hřištích v přerovských ulicích Velká Dlážka, Vaňkova, Vsadsko, Za mlýnem, ale také Želatovská, Žižkova nebo Klivarova. Omezení by se ale týkalo i dalších lokalit.

„Pro stanovení plochy dětského hřiště byla určující minimální třímetrová a maximální desetimetrová vzdálenost od prvků dětského hřiště, a to v zájmu dodržení pravidla proporcionality a rovného přístupu. Samotná plocha dětského hřiště pak byla stanovena s využitím podpůrných orientačních bodů přímo v terénu – například roh domu, konec chodníku, lampa veřejného osvětlení a podobně," upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Novou vyhlášku považují za důležitou také pracovníci odboru školství a sociálních věcí města. „Spotřeba tabáku je ve vyspělých státech považována za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterou lze prevencí odvrátit. Dětská hřiště jsou místem setkávání, na která kouření rozhodně nepatří. Děti i dospělé nekuřáky je třeba chránit před negativními dopady – včetně pasivního kouření," uzavřela vedoucí odboru Romana Pospíšilová.