„Rozhodli jsme se vyjít požadavku společnosti vstříc, protože ambulancí praktických lékařů je v Přerově nedostatek. Díky rozšíření se kapacita střediska, ve kterém v současné době pracují tři lékařky, zdravotní sestra a administrativní pracovnice, navýší o více než dva tisíce pacientů. Navíc se toto zdravotnické centrum bude podílet na výchově nových praktických lékařů,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Zdravotnické centrum hodlá finance investovat do zlepšení služeb pro pacienty. „Prostředky z dotace chceme použít k dokončení další ordinace a čekárny s recepcí. Naším cílem je zajistit co nejkvalitnější a nejdostupnější zdravotní péči pro obyvatele města, a to nejen stávající pacienty, ale i pro ty nové, kteří momentálně hledají praktického lékaře,“ popsala vedoucí lékařka střediska Denisa Vitásková s tím, že nová ordinace byla se měla pacientům otevřít nejpozději do konce letošního roku.

Město v tomto roce vypsalo dotační tituly také pro nové praktiky, pediatry a zubaře. Na stipendium mohou dosáhnout i budoucí stomatologové. O finanční podporu mohou zájemci žádat do 20. září.

Přerov do dotačních programů v oblasti zdravotnictví investuje částku 3 miliony korun.

Radnice přitom láká nové zubaře a praktiky na dvojnásobně vyšší částku než dosud - příspěvek se zvedl ze 300 na 600 tisíc korun oproti loňskému roku. Částkou 600 tisíc korun podpoří město také pediatry - v každém oboru se tato forma pomoci týká jednoho žadatele.

„V minulém roce jsme uvedli na trh nový dotační titul pro stipendisty v oblasti stomatologie, to znamená studenty čtvrtých a pátých ročníků lékařských fakult, letos přicházíme s dalším titulem na podporu pediatrů,“ shrnul Lichnovský.

Podle něj v budoucnu hrozí nedostatek pediatrů, protože populace stárne. Stejný problém je i se zubaři - i těch je ve městě nedostatek.

Město přispěje studentům stomatologie čtvrtých a pátých ročníků vyšší částkou než dosud. „Stipendisty podporujeme v rámci studia na lékařské fakultě, kdy chceme nově podpořit dva uchazeče v ročníku vyšší částkou - každému nabídneme tři sta tisíc korun. Pokud to bude student čtvrtého ročníku a splní studijní podmínky, tak mu automaticky garantujeme, že ho podpoříme i v pátém ročníku dalšími 300 tisíci korunami. Studenti stomatologie jako jediní ze všech lékařských profesí nepotřebují následnou atestaci, ale mohou jít pracovat rovnou do terénu,“ shrnul Lichnovský. Loni byla tato částka nižší - 150 tisíc korun.

Začínající zubaři podle něj městu musejí garantovat, že budou po škole pracovat v Přerově. „Pokud studenta podpoříme na škole dva roky, budeme požadovat garanci výkonu profese stomatologa v Přerově na čtyři roky,“ doplnil.