Miloš Krčmař z Kojetína pěstuje již mnoho let na své zahradě mnoho ovocných stromů. V poslední době ale začal napadat jeho porosty bobr.

„Chtěl jsem letos ochutnat ryngle a našel jsem pouze ohlodaný pařez. Celý strom si bobr odtáhl," řekl.

Kvůli řádění hlodavce už přišel o osm stromů. Na zahradě má od bobra vyšlapaný chodník. Kvůli problému už kontaktoval i starostu města Jiřího Šírka.

„S panem Krčmařem jsme se bavili, ale zatím neposlal žádnou konkrétní žádost na úřad. Nemáme k tomu tedy víc informací," uvedl starosta. Ten je ale připraven při oficiální žádosti zahájit diskuzi s ochránci přírody či vodohospodáři. Nikdo jiný se na něho v téhle věci neobrátil.

Mezitím se Miloš Krčmař snaží řešit problém sám. Situaci mu ale ztěžuje legislativa, která lov bobra v současné době zakazuje.

„Na bobra se vztahuje střední stupeň ochrany, takže mu lidé nesmí ublížit. Přibližovat a fotit je ale povoleno," podotkl Vlastimil Kostkan z katedry ekologie a životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci, který potíže lidí se zvířetem chápe.

„V některých lokalitách jsou už vyhrazené dny, kdy je odlov povolen, a je možné, že se tyto oblasti budou rozšiřovat," dodal akademik, s tím, že samotný bobr na Moravě není přemnožený, avšak potíže dělá jeho územní expanze dál od řek.

Tři možnosti ochrany

Lidé tak mají podle Kostkana tři možné způsoby ochrany. Prvním je důkladné oplocení s podzemními ocelovými tyčemi do třiceticentimetrové hloubky tak, aby se bobr nemohl podhrabat. Druhým řešením je finančně nákladný elektrický ohradník.

„Nejjednodušší je nechat si strom oplotit. Lidé někdy chybně nanášejí železo přímo ke kmeni, ovšem bobr může poté napadat kořeny. Proto je potřeba umístit plot alespoň pět centimetrů od kmene kolem celého stromu," objasnil Vlastimil Kostkan.

Další problém? Bobří hráze

Potíže s hlodavcem mají i vodohospodáři. Svými hrázemi na tocích může bobr způsobit zaplavení okolních pozemků. K tomu už podle nich také došlo, a to na Nemilance, která kvůli bobřím hrázím zaplavila sklepy. Dalším problémem je hloubení nor do postavených hrází, které ohrožují jejich statiku.

„Škody v takovém případě jdou do milionů. Ovšem bobr své nory dělá mnohdy pod vodou a ty nejsou zvenčí viditelné. Nechci domýšlet co by se stalo, kdyby se hráz pod někým propadla," řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Před pracovníky navíc stojí byrokratické překážky. „Každé opravy musíme konzultovat s úřady, které mají dvouměsíční lhůtu na odpověď," dodala mluvčí.

Pozor na jeho ostré zuby

Lidé by neměli podceňovat ani přímé ohrožení, které by jinak plaché zvíře mohlo způsobit. V některých lokalitách totiž bobr obsazuje místa blízko měst a jeho útěková vzdálenost se snižuje.

„Bobr dokáže být rychlejší než člověk, což si málokdo uvědomuje. Jeho zuby jsou velmi ostré, a proto by měli být lidé na pozoru," varoval Vlastimil Kostkan. Podle něj není bobr natolik agresivní, aby přímo zaútočil. V případě pocitu nebezpečí se však umí bránit.

„Nejhorší je, když se někdo dostane mezi bobra a řeku v době kdy se pase. Je lepší se takovým situacím vyhýbat, jelikož jeho ostré zuby mohou rozpárat lidskou kůži," dodal.

Proč je chráněný?

Nabízí se otázka, proč patří bobr evropský mezi chráněné druhy.

„Svým konáním vytváří životní podmínky pro mnoho dalších zvířat. Navíc upravuje uměle vysázené lesy tak, aby je živočichové mohli lépe využít," dodal Vlastimil Kostkan. V minulosti u nás bobr dokonce úplně vyhynul. Od dvacátého století se ale evropská legislativa zasadila o to, aby se tento druh do ekosystému vrátil.

„Také jsme rádi, že se bobrovi v přírodě daří, jeho význam uznáváme," podotkla mluvčí Gabriela Tomíčková. Od úřadů ale žádá odstranění překážek tak, aby Povodí mohlo dostatečně chránit lidské životy.

Rozšiřování bobra a z toho plynoucí problémy tak možná povedou k legislativním změnám. Odborníci varují před radikálním řešením, které by mohlo ohrozit populaci bobra a s tím i druhy, které jsou na jeho činnosti závislé. Řešením by mohlo být stanovení lovecké sezony pro bobra tak, aby tento nápadný druh mohli myslivci redukovat. Jako nápadné zvíře bývá ale snadným cílem a proto bude případně zapotřebí vhodně nastavit podmínky lovu.

Autor: MARTIN VOJÁČEK