Město chce srovnat budovu Chemiku se zemí proto, aby odradilo případné majitele ubytoven. Byznys s chudobou totiž Přerov nemíní podporovat. S problémovými nájemníky si navíc užili své obyvatelé sousedního panelového domu, kteří si přišli na jednání zastupitelstva několikrát stěžovat.

„Majitelé ubytoven chodí kolem Chemiku jako mlsní psi. Celý ekonomický návrh je postaven na možnosti získání dotace na demolice v sociálně vyloučených lokalitách. Pokud ji získáme, jsem jednoznačně pro demolici,“ vyjádřil svůj názor přerovský radní a poslanec Petr Vrána (ANO).

Náročná demolice za miliony

Bourání bývalé ubytovny bude ale dosti náročné, protože je propojena zdí se sousedním panelovým domem. Náklady na demolici se odhadují na 25 milionů korun, ale mohou být i nižší. Dotace státu by se mohla pohybovat kolem 10 milionů.

„Devět nadzemních podlaží se musí postupně rozebrat. Součástí investice je nejen demolice, ale i následné zateplení fasády sousedního domu,“ přiblížila náměstkyně primátora Hana Mazochová (ANO), která materiál předkládala. Sklepy by byly zasypány po vrstvách, materiál roztříděn a odvezen na skládku. Investice zahrnuje i úpravu okolí.

Hlasy pro i proti

Většina zastupitelů demolici Chemiku podpořila.

„Charakter města něco stojí a my ty peníze máme. Dejme městu charakter a vraťme ho tam, kde bylo. Podporuji se Chemiku zbavit, protože je v sociálně vyloučené lokalitě. Nepodporujme záměr, který vytváří riziko pro příchod sociálně nepřizpůsobivých,“ řekl třeba Martin Trhlík (STAN).

Oponenti záměru na demolici byli spíše v menšině. Například Radek Pospíšilík (Za prosperitu Přerova) má za to, že je možné ji v budoucnu využít jiným způsobem.

„Jsem přesvědčen, že existují vlastníci, kteří chtějí ubytovávat normální a slušné lidi. Cílem je, aby se nebourala budova, která může sloužit pro slušné lidi,“ vyjádřil svůj názor.

Podle Františka Hrabiny (Za prosperitu) by riziko sociální ubytovny odpadlo, kdyby si objekt nechalo ve svém majetku město.

„Koalice, která teď městu vládne, měla ve svém záměru vybudování průmyslové zóny. Pokud se uskuteční, budeme možná marně hledat místa, abychom lidi, kteří tam budou chtít pracovat, mohli ubytovat,“ poznamenal.

Demolici Chemiku i přes nesouhlas jednotlivců posvětila drtivá většina zastupitelů. Ti zároveň schválili záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce a podat žádost o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách.