Vedení města vyčlenilo částku 1,5 milionu korun, kterou mohou občané sami „rozporcovat“ na více malých projektů, nebo na tři větší - maximálně však do půl milionu na jeden návrh.

„Je pochopitelné, že lidé nemohou vědět o všech akcích, které jsou plánovány městem a nemohou mít přehled o pozemcích a jejich vlastnících. Proto jim bude k dispozici na konzultaci úředník, kterého jsme pověřili poradenstvím,“ vysvětlil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO). Návrhy bude s lidmi ještě před jejich podáním konzultovat František Zlámal, který vede oddělení koncepce a rozvoje města.

„Pokud si předkladatel není jistý, zda jeho záměr s něčím nekoliduje, chce vyčíslit náklady, nebo potřebuje vědět, jestli je pozemek ve vlastnictví města, je vhodné tyto záležitosti ještě před podáním návrhu konzultovat. Zamezíme tak tomu, aby byl v rozporu s připravovanými investicemi, územním plánem nebo strategickými dokumenty,“ zmínil František Zlámal. Zájemci mu mohou psát na adresu frantisek.zlamal@prerov.eu, nebo ho kontaktovat na telefonu 581 268 610.

Kácení Rybářské aleje v Přerově - 8. března 2022
VIDEO: Kácení Rybářské aleje budí v Přerově emoce, stromy musí ustoupit zídce

Stěžejní část práce je ale na navrhovatelích, kteří na webové adrese zanesou do formulářů vlastní popis svého nápadu, mohou charakterizovat současný stav místa a dodat situační nákres, fotodokumentaci či vizualizaci. Důležitý bude i finanční odhad, protože jeden návrh nesmí překročit částku 500 tisíc korun.

„Od 2. do 31. května proběhne kontrola formální správnosti a realizovatelnosti podaných návrhů, 15. června budou zveřejněny, od 16. do 17. června se otevře možnost veřejného projednávání návrhů, od 20. června do 31. července bude možné hlasovat. Vítězné projekty zveřejníme 15. srpna,“ upřesnila Jana Pivodová z Kanceláře primátora.

Pro tento projekt byla zřízena webová stránka www.chcivprerove.eu. Lidé mohou zasílat návrhy elektronicky do předchystaných formulářů do 30. dubna.