Vaším úkolem je zodpovědět dvě soutěžní otázky, které již jednou byly v týdeníku otištěny a budou pro další hadače otisknuty rovněž ještě v týdeníku Nové Přerovsko i v pátek 19. října. Soutěží pouze pomocí kuponů v týdeníku. Ty vystřihněte a vyplněné buď zašlete nebo osobně doručte do redakce v ulici Palackého 22 Přerov.

Soutežní otázky, které na vás v týdeníku čekají

1. Ve kterém roce byl poprvé napuštěn Hradeckýrybník?
2. Odhadněte, kolik metráků tržního kapra skončí během dvoudenního výlovu v sítích rybářů?

Oceníme tři ze čtenářů, kteří nejlépe odhadnou výsledek.

Vítězové ryby obdrží druhý den výlovu Hradeckého rybníka - v neděli 21. října v 16 hodin. Sraz u stánků s hudební produkcí na hrázi Hradeckého rybníka. Vítěze budeme předem telefonicky kontaktovat.

CENY

1. místo - amur

2. místo - 4 pstruzi

3. místo - kapr