„Po roce 2000 nastal v České republice doslova detektorový boom a v současné době je počet držitelů detektorů kovu odhadován na 20 až 30 tisíc. Tento koníček se svými negativními i pozitivními dopady stal naprostým fenoménem dnešní doby, na který musela dříve či později reagovat i odborná veřejnost," vysvětlil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Výstava mapuje výsledky společné spolupráce profesionálních archeologů a zájemců z řad uživatelů detektoru kovů, kteří v rámci Projektu preventivní archeologie v Olomouckém kraji spolupracují na záchraně našeho kulturního dědictví.

K vidění jsou kromě drobných předmětů ze železa a barevných kovů i unikátní depoty – tedy „poklady", uložené v minulosti do země. Jedním z nich je i depot z mladší doby bronzové, obsahující 76 bronzových předmětů, které byly objeveny na Mohelnicku.

V tomto pokladu jsou zastoupeny různé kategorie předmětů. Vedle bronzových srpů, seker, zlomků mečů a kopí nechybí ani zlomky náramků či tordovaných nákrčníků, jež jsou dokladem precizní práce kovolitců z doby před více než třemi tisíci lety.

Unikátní poklad z Hradčan

Největší prostor je ale věnován nálezům z Přerovska, které reprezentuje bronzový a zároveň zlatý poklad z obce Hradčany. Ten se podařilo najít loni během Velikonoc. Počtem nalezených předmětů jde o dosud největší depot, objevený na Přerovsku a zároveň v Olomouckém kraji.

Součástí pokladu byl vedle tří set bronzových puklic, několika seker či zlomků jehlic také svitek zlatých drátů a část slitku zlatého kovu. Poklad, jenž je k vidění v jedné z vitrín, byl uložen do země v místě osady z mladší doby bronzové v blízkosti trasy dálkových obchodních cest.

Na výstavě je možné zhlédnout pestrou škálu solitérních kovových archeologických nálezů, které byly získány prostřednictvím detektorové prospekce na Přerovsku, Prostějovsku, Šumpersku a Olomoucku v letech 2010 – 2013. V mnohých případech se jedná o zcela unikátní archeologické nálezy mimořádné historické hodnoty. přesahující svým významem rámec kraje.