„Nejvíce přivítáme pouzdra, aktovky, sešity, obaly, pera, vodové a temperové barvy, pastelky, voskovky, ořezávátka, ale také kalkulačky, fixy, barevné křídy, lepidla, kružítka, náčrtníky a pravítka. Lidé ale mohou přinést i cvičební úbory či papírové kapesníky," upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Úředníci chtějí do konce prázdnin nashromáždit co nejvíce věcí, které pak v září poputují k dětem ze sociálně slabých přerovských rodin, které žijí na hranici chudoby, nebo v dlouhodobé chudobě.

„V případě, že chtějí lidé pomoci, mohou kontaktovat telefonní číslo: 581 268 749 nebo 606 640 863 a domluvit se na předání školních potřeb," doplnila Marta Šintáková z oddělení sociální prevence a pomoci.

Sociální pracovníci obdobnou pomoc neorganizují poprvé. Už loni otevřeli městský sociální šatník, kam Přerované nosí své obnošené oblečení či boty. Ty pak úředníci přerozdělují potřebným, které mají ve své evidenci.