Lidé mohou posílat dárcovské SMS některé z neziskových organizací, mezi něž patří Český červený kříž, ADRA, Člověk v tísni nebo Charita. Ty v některých městech a obcích organizují veřejné sbírky.

Zapojit se různými způsoby mohou i dobrovolníci.

V Přerově materiální sbírku pro lidi zasažené povodní organizuje například oblastní Charita. Sběrná místa, kde mohou lidé přinést potřebné věci, jsou v jejím sídle v ulici 9. května 82, na Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě na Šířavě 27 a na Římskokatolické farnosti v Kratochvílově ulici. Přijímat dary v nich budou od pondělí do pátku vždy od 8 do 15 hodin.

„Akutní materiálovou pomocí jsme již zásobili obce Litoměřice, Velké Žernoseky, Libochovany, Mlékojedy, Terezín, Píšťany, Brzánky, Lounky, Černěves, Kyškovice, Trávčice a další zásoby se už připravují pro Hrobce, České Kopisty, Libotenice a Počaply. Sbírka na povodně potrvá až do 26. srpna. Budeme rádi za nářadí, čistící prostředky nebo pracovní oděvy, oblečení není v současné době potřeba," řekla ředitelka přerovské Charity Marta Šťastná.

Sbírku zahájil na pobočkách v celé republice také Český červený kříž (ČČK). Nyní aktuálně potřebuje repelenty, holínky, pláštěnky a košťata. Hodí se i úklidové, dezinfekční a prací prostředky, toaletní a hygienické potřeby, rukavice, rýžáky nebo lopaty.

„Nejbližší sběrné místo u Přerova je na ČČK v Olomouci v Sokolské ulici. Lidé ovšem mohou zasílat také dárcovské SMS nebo přispět na sbírkový účet. Dar lze předat i v hotovosti na pobočce," uvedla Eva Mezírková Barešová, ředitelka Oblastního spolku ČČK Přerov.

Sbírka nazvanou SOS Povodně 2013 vyhlásila organizace Člověk v tísni (ČvT), jenž soustředí dodávky okamžité materiální pomoci na základě konkrétních potřeb vyplavených obcí. Ty vybavuje například naftovými vysoušeči, dezinfekčními prostředky, pitnou vodou či nářadím. Pomáhá také vyplaveným rodinám a domácnostem. V úterý činil stav povodňového konta ČvT 19,3 milionu korun.

Nabídnout pomoc lze i přes internet

Pomoc dobrovolníků při odklízení škod po povodních koordinuje v oblastech záplav také sdružení ADRA. Zájemci se mohou přihlásit na internetových stránkách organizace přes registrační formulář.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje koordinuje pomoc, do které se mohou zapojit obce či jednotky dobrovolných hasičů.

Zastupitelstva obcí a měst si mohou rovněž vybrat partnerskou obec či podobně velké město, jenž je zasaženo povodní. Po zjištění jejich aktuální potřeby od tamního zastupitelstva, respektive obecního či městského úřadu, pak mohou zorganizovat veřejnou sbírku.

Jednotlivci se mohou zapojit skrze některou z výše zmíněných humanitárních organizací.

Pomoc je organizována také přes internetové projekty. Jedním z nich je Povodňová pomoc. Na této stránce je možné zadat žádost o pomoc nebo se přihlásit jako dobrovolník a vybrat práci podle svých možností.

Podobné stránky, které mají i informační charakter, zřídila také Česká televize a nazvala je Krizová mapa. Ve spolupráci s Armádou spásy vznikl projekt SpojteSE.cz a Sdružení místních samospráv ČR spustilo na webu Burzu solidarity.

Veřejné finanční sbírky na pomoc lidem, které zasáhla povodeň:
ČČK – veřejná finanční sbírka
Finančně podpořit naši pomoc můžete: prostřednictvím sbírkového účtu: č.ú. 222885/5500, v.s. 111; on-line – platební kartou Visa, Mastercardsystémem Pay-Sec; zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem DMS CCK na telefonní číslo 87777 (cena 1 DMS je 30 Kč, z nichž ČČK obdrží 27 Kč) či hotově přímo na OS ČČK proti potvrzení

Člověk v tísni – SOS Povodně 2013
Pomoc je možné zasílat: na povodňové konto 72027202/0300 nebo skrze online platbu SMS v ceně 30 Kč ve tvaru „DMS SOSPOVODNE" na číslo 87777

ADRA – finanční příspěvek
zaslání DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč) nebo zaslání libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391

Charita ČR
Sbírkové konto Charity ČR - číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906 – pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami nebo prostřednictvím Dárcovského konta – číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny, VS 906 – pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami
Přispět lze také prostřednictvím dárcovské SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců)