Do práce k technickým službám nastoupila v pondělí desítka lidí? Co je čeká?

První objednávku máme zajištěnou u Povodí Moravy – budou uklízet okolí řeky Bečvy, čistit veřejná prostranství a podobně. Doufáme, že po určité době, kdy se nám tito lidé vykrystalizují a budou trochu čitelní, z nich uděláme výkonnou pracovní skupinu. Ta začne provádět nasmlouvané výkony pro Povodí Moravy. Čím více takových skupin vytvoříme, tím lépe. Zatím ale nevíme, kolik lidí se nám nakonec podaří vytáhnout do pracovního procesu.

ČTĚTE TAKÉ: Když si mě tu nechají, budu dělat klidně pořád, říká Rom první den v práci

Jak bude projekt dál pokračovat? Budete po neúspěšném výběrovém řízení, kdy se drtivá většina dlouhodobě nezaměstnaných vymlouvala na nejrůznější zdravotní problémy, organizovat další?

Projekt je zafixován na půl roku a my budeme během té doby ověřovat ekonomické aspekty, fluktuaci pracovníků a jejich výkony. V okamžiku, kdy budeme znát všechny tyto informace, můžeme přistoupit k tomu, že budeme rozšiřovat počet míst tak, abychom to byli schopni ekonomicky únosně zvládnout.

Něco vyděláme, něco získáme formou aktivní politiky zaměstnanosti od státu a část peněz se budeme snažit získat formou dotačních titulů. Při svých úvahách jsem vycházel z komunitního plánu města Přerova, který si už v roce 2010 vytýčil jako jeden z cílů otevřít 300 až 400 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané, což je ekvivalent pro sociálně vyloučené obyvatele či menšiny.

Většina těchto lidí bude zpočátku pracovat pouze za minimální mzdu…

Minimální mzda je teď něco přes 9 tisíc a od Nového roku se bude zvyšovat na 9 900 korun. Administrativní pracovnici se snažíme fixovat platově nepoměrně lépe tak, aby měla vůli v pracovním procesu zůstat a vydržet. Dlouhodobě nezaměstnaní se nám budou střídat po půl roce, a ti z nich, kteří budou dobří, stráví další měsíce v nepoměrně lepších platových podmínkách.

Myslíte si, že je to pro ně dostatečná motivace?

Představy některých o tom, jaké by mělo být jejich mzdové ohodnocení, vycházejí ze zajištění sociálním systémem, na něž byli zvyklí. Oni bohužel přemýšlejí v limitu 12 až 15 tisíc korun čistého. Když to srovnávám se zbytkem společnosti a dalšími lidmi, kteří jsou v pracovním poměru v nepoměrně tvrdších a horších podmínkách, než dlouhodobě nezaměstnaní, vzniká mi tam obrovský střih, jenž jasně signalizuje, že sociální systém je trochu přeexponován. Bohužel, měl by být pod úrovní nejnižších mezd.

Na druhé straně ale jasně a nahlas říkám, že zvyšování minimálních mezd problém neřeší. Pokud je člověk neproduktivní a vydělá nula nebo čtyři až pět tisíc, tak žádný zaměstnavatel, který se pohybuje v tržním systému a maximalizuje svůj užitek, ho nepřijme, protože to je pro něj jednoznačně ztrátová činnost. Dnes je poptávka po sto padesáti tisících míst, ale nám to s dlouhodobou nezaměstnaností už vůbec nic nedělá.

V Přerově je pořád osm procent lidí bez práce. Někdo může zaujímat přesně tuto strategii přežití ve společnosti, kdy se navenek chová, jako že nechce pracovat a spadá do dlouhodobé nezaměstnanosti, a vedle toho si zajišťuje živobytí z dalších zdrojů.

Některé indicie naznačují, že to nemusí být vůbec málo peněz. Bavíme se třeba o 15 až 20 tisících čistého na ruku navíc, k tomu kompletní zajištění ze sociálního systému… To jsou obrovská čísla, která zatěžují státní rozpočet a na druhou stranu to má neskutečné dopady na pracovní trh a cenu práce v České republice.

Jaké?

Dlouhodobě nezaměstnaní, pokud dělají načerno, tak poměrně dost radikálně snižují cenu za dílo. Na jedné straně je to dobře, ale na druhou to samozřejmě tlačí veškerou cenovou hladinu pro ostatní až na podlahu. Protože firma, která přistoupí k zakázce s tím, že má pracovníky načerno, vytvoří úplně jinou cenu za dílo než ta, která má poctivě zaměstnané lidi, musí za ně odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Je to uzavřený kruh, který je provázaný právě přes sociální systém. Tato základní logika úvah mě přivedla k myšlence zajistit dlouhodobě nezaměstnaným práci a sledovat, co se bude dál dít. Jiné nástroje nemáme – pouze nabídnout lidem práci a zjistit, jaká vlastně je struktura dlouhodobě nezaměstnaných­.