„Auto využijeme pro charitní pečovatelskou službu a domácí hospicovou péči, kterou poskytujeme už druhým rokem. Lidé se na nás obracejí čím dál častěji, protože chtějí, aby jejich rodinní příslušníci umírali doma. Auto využijeme například na dovážení stravy pro těžce nemocné,“ popsala ředitelka Oblastní charity v Přerově Marta Šťastná.

Podle Lenky Sekalové, která pomáhá zajišťovat domácí hospicovou péči, jsou lidé rádi, že se o nové službě dozvěděli.

„Je to spolupráce rodiny s pečovatelskou službou, ale na přání příbuzných dochází k nemocným také pastorační asistentka. Neobracejí se na nás jen senioři, ale v poslední době nás o pomoc žádají i mladí lidé, kteří mají zhoubné onemocnění a nevědí si rady,“ řekla.
Finanční prostředky na pořízení osobního vozidla pick-up s úložným prostorem pomáhala získat od sponzorů poděbradská firma Kompakt.

„Snažíme se nahradit v této oblasti stát, který má problémy financovat dopravní prostředky v sociální oblasti. Protože ale víme, že se bez dopravy pracovníci charity neobejdou, snažíme se nahradit, co by mohl dělat jiný. Podporu projektu pouze organizujeme, ale na koupi přispívají firmy nebo obce,“ vysvětlil Rudolf Adam, jeden z organizátorů projektu.

Podle něj přispěly na pořízení vozidla pro domácí hospicovou péči téměř tři desítky dobrovolných dárců - kromě firem to byly i některé obce na Přerovsku - například Radvanice, Citov nebo Troubky.