„Dvě auta využijeme na obnovu vozového parku naší pečovatelské služby, další dvě pak poslouží odlehčovací službě, kterou po sloučení s kojetínskou charitou poskytujeme na větším území. Za klienty dnes dojíždíme od Stříbrnic až po Radkovu Lhotu, takže naši pracovníci musejí denně vyjet do vzdálenosti třiceti kilometrů,“ vysvětlila ředitelka Charity Přerov Alena Pizúrová.

Nové pětimístné vozy mají bílou barvu a jde o takzvané hybridy. „Splnili jsme tak emisní limity určené poskytovatelem dotace. V nových vozech budou tedy naši sociální pracovníci jezdit nejen bezpečně, ale i ekologicky,“ dodala Alena Pizúrová.

Pečovatelská i odlehčovací služba, kterou provozuje přerovská charita, mají jedno společné - obě pomáhají klientům zejména na vesnicích. Obrovský zájem je zejména o pečovatelskou službu, díky níž mohou nemocní senioři prožít klidné stáří co nejdéle v přirozeném domácím prostředí.

Devět pečovatelek vyráží den co den

„Máme zhruba devadesát uživatelů, za kterými každé ráno vyjíždí devět pečovatelek. Během dne se starají v průměru o osm až devět lidí, a pak máme také dvě odpolední pečovatelky - službu totiž poskytujeme až do půl osmé večer,“ přiblížila Kateřina Neubauerová z pečovatelské služby.

Charita se stará převážně o seniory, ale pečuje i o klienty se zdravotním a tělesným postižením, kteří jsou sami a potřebují pomoc. „Naší náplní je zajistit osobní hygienu, podávání stravy, ale také drobný úklid, dovoz oběda nebo nákupy. Auta tedy maximálně využijeme, protože naši pracovníci jsou pořád v pohybu. Nejvzdálenější klienti pocházejí z obcí Křtomil nebo Citov, ale dojíždíme za nimi i do Tovačova,“ upřesnila.

Pomoc rodinám

Odlehčovací služba zase pomáhá rodinám, které se starají o nemocné seniory nebo lidi s handicapem. „Naše služby hodně využívají rodiny, které pečují o nemocné a potřebují ušetřit i čas pro sebe, nebo na pár dní někam odjet. Na nezbytnou dobu nahradíme pečující osobu, zajistíme klientům osobní hygienu, přípravu stravy a děláme jim společnost. Zájem o tuto službu je na Přerovsku i Kojetínsku velký,“ zmínila vedoucí charitní odlehčovací služby Zuzana Veselá, podle níž by se pracovníci charity bez auta neobešli.

Přerovská charita nyní využívá třiadvacet aut, která byla pořizována průběžně. Nejstarší jsou i patnáct let stará a ročně v charitě najezdí kolem 400 tisíc kilometrů.