„Příspěvek na péči je určen těm, kteří nejsou soběstační. Existují čtyři stupně závislosti, do kterých mohou být zařazeni, a od nich se odvíjí také výše příspěvku. Ta se pohybuje v rozmezí od 2 do 11 tisíc korun,“ informovala vedoucí odboru sociálních dávek Magistrátu v Přerově Ludmila Hošťálková.

Podle jejích slov je však k získání příspěvku nutné splnit určitá kritéria. „Předně je zapotřebí podat žádost a vyplnit v ní všechny údaje. Potom žadatele navštíví sociální pracovnice, která provede na místě šetření, a následně tato žádost putuje k posudkovému lékaři, který určí stupeň závislosti. Na základě těchto posouzení je rozhodnuto, zda a na jakou výši příspěvku má žadatel nárok,“ vysvětlila Hošťálková.

Příspěvek na péči už řadu let pobírá například Jana Zmrzlíková z Přerova, která pečuje o svou devětasedmdesátiletou matku.

„Starám se o svou nemohoucí maminku už šest let. Její stav je takový, že by nemohla žít sama v domácnosti. Kvůli ní nechodím ani do práce, protože potřebuje intenzivní péči a dohled. Pobírám příspěvek ve výši dva tisíce korun, který slouží na pokrytí jejich výdajů. Není to mnoho, ale jsem vděčná i za to,“ svěřila se pětapadesátiletá Jana Zmrzlíková z Přerova.

Tento příspěvek však využívají často hlavně klienti domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou i charit.

„Většina našich klientů má o příspěvek zažádáno. My jim radíme, jak si mají tento příspěvek vyřídit. Pomáháme jim vypsat žádost a vysvětlujeme, co všechno tato záležitost obnáší,“ řekla Eva Tkadlecová z Oblastní charity v Přerově, která poskytuje sociální služby, jež mohou senioři alespoň částečně uhradit právě z příspěvků na péči.

„Zajišťujeme například výpomoc při osobní hygieně, nákupy, úklidy v domácnosti, ale také pomáháme starším osobám s vyřizováním na úřadech,“ vysvětlila Eva Tkadlecová.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z PŘEROVSKA

Moje PřerovskoSportKulturaPodnikáníČerná kronika