Ve dvoraně zámku vystoupí v ten den od čtrnácti hodin klienti denního centra Archa, kteří spolu se svými pečovateli zahrají všem přítomným divadlo.

Po nich vystoupí břišní tanečnice, členové skupiny Abada Capuiera a závěr bude patřit dětem a jejich cvičení.

„Zájemci si pak mohou od našich ošetřovatelek nechat změřit krevní tlak a glykemii nebo se zeptat na možnosti a okolnosti využívání našich služeb,“ řekl ředitelka Charity Hranice Veronika Polusová.

Den charity se v Hranicích koná k příležitosti úmrtí svatého Vincence z Pauly, který je považován za jejího zakladatele. „Staral se ve Francii ještě s dalšími dobrovolníky o ty nejubožejší jedince. Získával peníze od majetných, aby je investoval do sociálně slabých,“ shrnula Polusová.

Na jeho počest se oslava hranické charity koná již podruhé a zřejmě se z ní stane tradice. „Letos navíc slavíme ještě jedno velké výročí. Máme za sebou rovných deset let profesionální činnosti,“ uzavřela Polusová.