Stavba, která začala loni na podzim, má zvýšit kapacitu osobní a nákladní dopravy na této páteřní železniční síti. Důležitou součástí investice je výstavba nové odbočky Jezernice, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou, což zajistí lepší propustnost vytížené trati.

„Vytížený úsek druhého železničního koridoru mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi prochází od podzimu kompletní rekonstrukcí. Stavbu provádí sdružení firem Eurovia CS, Chládek a Tintěra Pardubice, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha, které ve veřejné soutěži podalo nabídku ve výši 2,1 miliardy korun,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Modernizace šestikilometrového úseku podle něj představuje další krok k vylepšení páteřní železniční sítě a zvýšení kapacity jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. Jednou z klíčových součástí je výstavba nové odbočky Jezernice, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou a zajistí lepší propustnost vytížené trati. Obnovou dále projde devět mostů a čtyři propustky.

Modernizace byla nutná

Dosavadní stav infrastruktury v tomto úseku vyžadoval častou a nákladnou údržbu, což ovlivňuje plynulost dopravy. Tu zlepší nejen modernizace infrastruktury, ale také instalace nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení. Protihluková stěna ve Slavíči pak sníží hlukovou zátěž v okolí trati.

„Odbočka Jezernice, zřízená v závěru loňského roku, zásadním způsobem minimalizuje negativní dopady stavby na provoz. Díky tomu je možné za výluky provézt dálkovou osobní i nákladní dopravu. Po dokončení stavby navíc tato odbočka zásadním způsobem přispěje ke zvýšení stability jízdního řádu,“ shrnul Gavenda.

Výluka až do poloviny prázdnin

V termínu od 5. ledna do 14. února byly povoleny noční čtyřhodinové výluky v celém úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše na provádění pažení. „Od 15. února do 16. července je pak povolena nepřetržitá výluka části jedné traťové koleje v úseku mezi Drahotušemi a novou odbočkou Jezernice. Probíhat zde bude komplexní rekonstrukce traťové koleje včetně mostních objektů,“ nastínil.

Místo vlaků budou jezdit autobusy

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
◦ Hranice n.M. - před staniční budovou
◦ Drahotuše - autobusová zastávka „Drahotuše, náměstí“ a „Drahotuše, hřbitov“ (pouze pro výstup)
◦ Lipník n.B. - před staniční budovou

Regionální vlaky v čase mezi 6. a 21. hodinou bylo nutné nahradit autobusy. Toto opatření je nezbytné pro provezení nákladních vlaků. Samotnou náhradní autobusovou dopravu pak organizuje příslušný dopravce podle požadavků kraje.

„Od 17. do 29. července bude nutné odbočku Jezernice upravit pro potřeby rekonstrukce zbývající části traťové koleje včetně mostních objektů. Výluka pro tyto práce bude pokračovat do 23. prosince. V roce 2025 bude navazovat rekonstrukce druhé traťové koleje. Tato rekonstrukce bude také probíhat po částech, ve stejném režimu jako v tomto roce,“ doplnil Gavenda. Modernizace úseku potrvá do konce roku 2027.

Navazující výluky

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje předpokládá, že na tuto výluku naváží další výluky. Spolu s dopravci, Správou železnic a ministerstvem dopravy proto kraj připravil tato opatření:

* Linka Olomouc - Vsetín bude rozdělena vedví (Olomouc – Lipník nad Bečvou a Hranice na Moravě – Vsetín)
* Osobní a spěšné vlaky (vyjma Sp 1425 a nedělního Os 3222) v úseku Lipník nad Bečvou - Hranice na Moravě budou v době od 6:10 do 20:00 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
* Z důvodu výluky jedné ze dvou traťových kolejí mohou vlaky projíždějící vyloučeným úsekem navýšit zpoždění až o 10 minut. V přípojných stanicích nemusí být od zpožděných vlaků zajištěny přestupy na přípojné vlaky! O přípojích se informujte u vlakového personálu
* Náhradní autobusová doprava nebude navazovat na vlaky Hranice na Moravě - Vsetín z důvodu časové nemožnosti dosažení přípojů
*Výlukový jízdní řád obsahuje pouze vlaky kategorie Sp a Os projíždějící vyloučeným úsekem. Ostatní vlaky neuvedené ve výlukovém jízdním řádu jedou dle pravidelného jízdního řádu.
* Vybrané osobní vlaky ve směru Přerov - Lipník nad Bečvou budou na odjezdu z Přerova uspíšeny o 2-3 minuty
* Z důvodu výluky v úseku Lipník nad Bečvou - Hranice jedou Os a Sp vlaky v úseku Hranice - Vsetín v denní době cca od 6:00 do 20:00 hod. dle výlukového jízdního řádu
* Osobní vlaky v úseku Hranice na Moravě - Vsetín v době od 7:00 do 20:00 pojedou v upravených časových polohách bez dodatečného vyčkávání na jiné zpožděné vlaky
- ve stanici Hranice na Moravě směr Vsetín
- ve stanici Valašské Meziříčí směr Hranice na Moravě
* Rychlíky linky R8 Brno – Bohumín dopravce RegioJet budou zastavovat po dobu výluky ve stanici Lipník nad Bečvou, dopravce uznává platné jízdenky IDSOK, zde zatím není jasná přesná časová poloha ve stanici Lipník nad Bečvou, dopravce RegioJet musí zpracovat vlastní opatření
* Spoj 13 linky 920532 (14:56 Drahotuše,nám.) nově vyčká na spoj náhradní autobusové dopravy z Lipníku nad Bečvou až 5 minut
* Veškeré dosavadní čekací doby na lince 920531 (spoje 9, 17 a 21 vyčkají až 5 minut na náhradní autobusovou dopravu z Lipníku nad Bečvou) budou přesunuty na zastávku Drahotuše, nám.