Správa železniční dopravní cesty provádí v daném období údržbu trati v úseku Holubice – Vyškov na Moravě – Přerov. Úsek je součástí frekventované trati číslo 300 ve směru Brno-Přerov-Bohumín a zpět.

V Přerově je nástup do náhradní autobusové dopravy zajištěn v prostoru před vlakovým nádražím, výstup bude cestujícím umožněn na autobusových nástupištích č. 27, 28 a 35. 

Autorka: Iva Najďonovová