„Předmětem projektu budou stavební úpravy úseku silnice v celkové délce 2,2 kilometrů. Jedná se převážně o stavební úpravy vozovky, nezpevněných krajnic, úpravu odvodňovacího (vsakovacího) příkopu mezi silnicí a polem, úpravu stávajících sjezdů a konečné terénní úpravy podél řešené trasy," přiblížil Pavel Kroupa z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu v Olomouci.

Objízdná trasa je vedena z Rokytnice přes Brodek u Přerova a Kokory – tam už řidiči najedou na komunikaci 1. třídy.

Uzavírka neplatí pro autobusovou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému.