„Zpoždění nastalo, protože se k objízdné trase vyjadřují okolní obce a přicházejí s různými připomínkami. Jejich požadavky jsme vyřešily," uvedla Marta Dočkalová ze Správy silnic Olomouckého kraje. Délka uzavřeného úseku je 400 metrů.

Úplná uzavírka se bude týkat především osobních automobilů.

„Průjezd staveništěm bude povolen Integrovanému záchrannému systému a linkové autobusové dopravě, v omezené míře občanům s trvalým pobytem v ulicích Dolní a Lesní, kterých se stavba přímo dotýká," uvedl starosta Dřevohostic Petr Dostál. Povolení také dostala vozidla převážející nebezpečný náklad, v objízdné trase je totiž zákaz jejich průjezdu.

Po dobu uzavírky silnice nebude fungovat autobusová zastávka Dřevohostice – cukrovar, autobusy zastaví pouze na autobusovém nádraží na náměstí.

Kudy vede objížďka?

Objízdná trasa pro osobní auta povede přes Radkovy, Radkovu Lhotu, Bezuchov, Šišmu, Hradčany a Nahošovice. Nákladní doprava nad 12 tun pak zamíří směrem do Lipníku nad Bečvou přes obce Oprostovice, Lhota a Týn nad Bečvou.

Staveniště je v zóně zákazu vjezdu, podle slov starosty mohou cestu lidé použít v případě krajní nouze.

„Na cestě nebude žádná překážka, v brzkých ranních hodinách, pozdních odpoledních hodinách a o víkendech ji mohou lidé využít, ale opravdu jen nejvyšší nouzi," upozornil.

Jednou z možností, jak se vyhnout 15 kilometrů dlouhé objížďce, by mohlo být použití mostu v sousedních Turovicích. I tady je ale problém, kvůli kterému je průjezd zakázán.

„Most není v dobrém stavu a je navíc příliš úzký. Pokud bychom povolili vjezd, šlo by jen o to, kdy se tam stane první nehoda," usoudil starosta Turovic Pavel Baďura.