Také Ministerstvo práce a sociálních věcí na situaci reagovalo nabídkou mimořádně okamžité pomoci, a to až do výše patnáctinásobku životního minima pro jednotlivce.

Pomoc plánuje i vedení Olomouckého kraje. Na čtvrteční mimořádné tiskové konferenci se zavázalo přesvědčit v pondělí zastupitelstvo kraje, aby schválilo příspěvek 5 milionů korun. Ty by pak hasiči mohli čerpat na opravy techniky či náhrady mezd. Stát pak uvolní 50 milionů korun.

Jenom během čtvrtku 25. června dopoledne ohlásilo škodu ze záplav České pojišťovně devět set lidí. Nejvíce je jich ze severní Moravy, konkrétně z Novojičínska (305 škod s odhadem přes 10 milionů korun) a Přerovska (151 škod s odhadem 5 milionů korun).

„Česká pojišťovna po této záplavové vlně očekává celkem 3000 škod v objemu 75 milionů korun. Její mobilní technici, jejichž stavy průběžně posiluje, jsou v terénu od čtvrtečního rána a budou prohlížet poškozené objekty i během celého nadcházejícího víkendu. Firma kvůli povodním už čtyřnásobně posílila týmy operátorů v Klientském centru. Volat by jim však lidé měli až poté, co opadne voda, aby bylo zřejmé, jakou způsobila škodu,“ uvedl tiskový mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Finanční pomoc mohou lidé po povodni čekat také od Ministerstva práce a sociálních věcí. „Lidem, kteří byli postiženi živelní pohromou, například povodní, umožňuje zákon, poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. Výše této jednorázové dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být poskytnuta až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 46 890 korun,“ uvedla Štěpánka Filipová, zaměstnankyně Ministerstva práce a sociálních věcí.

O dávky mimořádné okamžité pomoci lze požádat pověřené obecní úřady. Občan však musí mít v daném postiženém období přihlášen k trvalému pobytu.

Mimořádnou finanční pomoc ve výši pět milionů korun chce dát vedení Olomouckého kraje sborům dobrovolných hasičů, které zasahují při povodních.

Ve čtvrtek odpoledne na mimořádné tiskové konferenci se zavázali přesvědčit v pondělí zastupitelstvo kraje, aby peněžní příspěvek schválilo. Během týdne by pak hasiči mohli peníze čerpat na opravy techniky či náhrady mezd.

Obce mohou finanční prostředky na opravy komunikací či infrastruktury žádat od státu, který uvolnil 50 milionů. „Hned ráno jsme vrtulníkem letěli obhlédnout místa, která jsou povodněmi nejvíce postižená. Škody jsou opravdu velké. Odhadem přesáhnou deseti milionovou hranici. Proto jsme se rozhodli jako kraj pomoci především sborům dobrovolných hasičů, kteří se na zásahu při povodních podíleli jak svou technikou, tak pracovní silou,“ vysvětlil hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.

Výše příspěvku má činit pět milionů korun a půjde na opravu techniky či náhradu mezd zaměstnavatelům. Dotace je nevratná. „Každý člen dobrovolných hasičů má svou práci a pomáhá v pracovní době, takže zaměstnavatel může žádat náhradu. Z tohoto fondu by pak sbory mohly peníze čerpat. Také za ně mohou opravit techniku či jiné vybavení, které při zásahu použili. Obce mohou žádat peníze na škody od státu, který na to vyčlenil 50 milionů korun,“ popsal hejtman.

Na nejvíce postižených místech také zasahovali vojáci. „Nabízeli jsme starostům možnou pomoc vojáků. Zájem projevil starosta Polomi. Vojáci už také zasahují a pomáhají v Hustopečích nad Bečvou. Snad se počasí zlepší a hladiny řek budou nadále klesat,“ doplnil hejtman.

Jak postupovat při nahlášení škody

1. Pojistnou událost oznamte České pojišťovně prostřednictvím linky 841 114 114.

2. Před vytočením tohoto čísla si připravte údaje, které za vás operátor po telefonu vyplní.

Jde zejména o:

 • • číslo pojistné smlouvy (není-li známo je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala)
 • • stručnou charakteristiku škody ke které došlo
 • • kdy k této škodě došlo
 • • jaký je rozsah škody
 • • jaké je na vás spojení (telefon/mobil)
 • Pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení.

  3. Zamezte vzniku dalších pojistných událostí. S úklidem a opravami proto nečekejte až na příchod pracovníka pojišťovny, ale začněte hned. Ještě předtím však poškozené a zničené věci vyfotografujte.

  4. Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to prosím mobilnímu technikovi, který k Vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace jinak probíhá na základě předložených faktur.

  5. Odpovědi na dotazy, týkající se stavu vaší pojistné události, zjistíte prostřednictvím čísla 841 114 114.

  Tomáš Indrei a Lucie Bukvová