V prvních jarních měsících se objeví v ulicích Přerova až několik nových skládek denně. Odpad se dokonce kupí i přímo před branami areálu Technických služeb města Přerova.

„Je to nepochopitelné, protože právě sem můžou obyvatelé města zanést svůj odpad k likvidaci zdarma. Mnozí však zřejmě stále nevědí, že má město svůj sběrný dvůr,“ diví se náměstek primátora města Michal Zácha (ODS).

Občané s trvalým bydlištěm v Přerově nemusejí po předložení občanského průkazu platit za likvidaci ani korunu. „Černé skládky v ulicích nám dělají starost. Lidé, kteří je vytvářejí, se vystavují finančnímu postihu,“ doplnil ředitel technických služeb Radek Koněvalík.

„Za přestupek proti veřejnému pořádku hrozí fyzickým osobám pokuta až do jednoho tisíce korun,“ upřesnil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Ladislav Petrovský. (pu)