Kontrolu černých skládek provádí v Přerově městská policie. Viníkům může udělit až tisícikorunové pokuty. Pokud se případ řeší ve správním řízení, může být vyměřená sankce v desetitisících.

„Naše hlídky to monitorují, ale dohledat pachatele je náročné. Lidé odpad vyhazují v nočních hodinách, zastaví autem u silnice a vyhodí pytle ven,“ popisuje situaci zástupce ředitele městské policie Miroslav Komínek. Zatímco na sídlištích a v zástavbě se častěji objevuje odpad, který vzniká při bourání, v zahrádkářských koloniích vznikají klasické černé skládky.

„Je to celoroční problém. Jarní úklid nebo příprava zahrádek na sezonu k tomu ale hodně přispívají,“ dodává Komínek. V případě, že jde o jednorázový odpad, jako třeba vybourané zdivo z rekonstrukce jádra, snaží se strážníci s viníkem domluvit, aby odpad co nejdříve uklidil. Teprve když se to nepodaří, přichází pokuta.

Pytle i nárazník

Problematickým místem je například lokalita u „myší díry“ v Předmostí a zahrádkářská kolonie směrem k Mádrovu podjezdu.

„Tam je určené sběrné místo pro pytlový odpad. Nic jiného by tam správně být nemělo,“ říká Marcela Novotná z odboru životního prostředí Magistrátu města Přerova. Na místě ale leží i nárazník nebo stará skříň. „Pak to musíme řešit jako černou skládku a náklady jdou do desítek tisíc korun,“ doplňuje Novotná.

Přitom by stačilo, kdyby si lidé, kteří zde odpad vyhazují, počkali. Do zahrádkářských kolonií přistavují totiž pravidelně velkoobjemové kontejnery Technické služby. „Řídíme se rozpisem magistrátu,“ říká ředitel Radek Koněvalík. Podle Novotné budou kontejnery rozmístěné v zahrádkářských koloniích v březnu, dubnu a květnu.

Svinčík v příkopech

Správné nakládání s odpadem si asi ještě neosvojili lidé, kteří plastové lahve nebo obaly od potravin odhazují za jízdy přímo z okna. Takových odpadků jsou po zimě plné příkopy. Od igelitových obalů a dalších podobných věcí chodí kruhový objezd u Lipnické ulice čistit obsluha blízké benzinové stanice.

„Nevím, jestli to sem zavál vítr nebo to tu někdo odhazuje, ale je toho tu dost. Chodíme sem s kolegyněmi uklízet, když máme čas. Jinak to vypadá hrozně,“ zmiňuje žena pracující na benzince. V Přerově lze ale najít i zákoutí, kde se povalují například staré pneumatiky, hadry nebo trosky nábytku.