Mezi oceněnými jsou čtyři muži a jedna žena – za celoživotní práci v oblasti mládežnického hokeje získali medaili Vojtěch Burian a Vladislav Chytil, za rozvoj esperanta Miloslav Šváček a za přínos v oblasti astronomie pak Ivo Zajonc.

„Eva Černá se zasloužila o rozvoj tradice loutkového divadla v Přerově a o to, že už dlouhou dobu dělá radost našim nejmenším,“ přiblížila osobnost dlouholeté spolupracovnice přerovského loutkového divadla náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková (ODS).

Přínos pro mládežnický hokej v Přerově má další oceněný - Vojtěch Burian. Ten založil ve městě vůbec první hokejovou třídu a položil tak základ tradice spojení sportu a školy. Za celoživotní práci v oblasti sportu získal cenu také dlouholetý trenér přerovských hokejistů Vladislav Chytil.

„Spolupracoval s významnými jmény českého hokeje a zasloužil se o propagaci Přerova v republice,“ řekl mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal.

Medaili J. A. Komenského získal letos i světově uznávaný astronom Jan Zajonc, podle něhož je dokonce pojmenována nově objevená planetka. „Byla objevena v roce 2000 a na návrh mezinárodní astronomické federace nese právě jméno Zajonc,“ přiblížil Přidal.

Podle jeho slov sice Ivo Zajonc původně vystudoval zoologii, ale astronomie je jeho celoživotním koníčkem a zálibou. Posledním oceněným je významný přerovský esperantista Miloslav Šváček.

„Je propagátorem města Přerova v celorepublikovém i mezinárodním měřítku a letos se třeba zasloužil o uspořádání velkého kongresu esperantistů v Přerově,“ řekl Přidal. Medaili Jana Amose Komenského předávají zástupci vedení města osobnostem už od roku 1964. Cenu města Přerova obdrželi v minulosti třeba malíři Petr Markulček a Pavel Kotas nebo známí hudebníci Pavel Novák a Jaroslav Wykrent.

„Cenu jsme za více než čtyři desítky let předali na 410 osobnostem,“ řekl mluvčí Přidal. Podobu plakety navrhoval známý přerovský sochař Josef Baják. Na jedné straně je portrét J. A. Komenského a na druhé pak obraz Přerova z doby, kdy ve městě Učitel národů působil.