Nominaci kandidátů podávají v několika kategoriích jak jednotlivé organizace, tak široká veřejnost.

Ocenění v oblasti sociální služby přebrala Božena Ptáčková, která navštěvuje dvě klientky v Domově pro seniory v Přerově, kde jim zpestřuje denní program a společně podnikají vycházky po okolí.

Ocenění v oblasti humanitární pomoci získaly Marie Hučínová a Cyrila Punčochářová, které jako dobrovolnice pracují v dětském charitním, a to již od vzniku Oblastní charity Přerov, tedy více než dvacet let. I přes svůj důchodový věk a zdravotní problémy se činnosti v šatníku věnují dvakrát do týdne.

V kategorii dobrovolní hasiči byl oceněn Josef Čoček ze Stříteže nad Ludinou. Pan Čoček se věnuje hasičské činnosti od svého mládí. Vždy se aktivně účastnil dobrovolné práce zásahové jednotky včetně většiny výjezdů k požárům, povodním nebo technickým zásahům v naší obci i do okolních obcí.

„Ještě větší uznání si však zaslouží jeho dobrovolná práce s dětmi a mládeží na poli hasičského sportu. Od roku 2009 se pan Čoček podílí na pořádání okresního kola soutěže mladých hasičů v obci," uvedl Miloš Holubec, koordinátor udílení ceny Křesadlo 2015 v Olomou­ckém kraji.

Udílení cen Křesadlo 2015 v Olomouckém kraji uspořádala Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem celé byl Olomoucký kraj. (ina)