To vše poskytuje centrum sociální prevence Kappa-Help, které pod sebou vede Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Škodově ulici a také Kontaktní a poradenské centrum v Kojetínské ulici. To je jediné kontaktní centrum v celém přerovském okrese.

V současné době má však organizace problémy se zajištěním svého provozu a potřebné kvality svých služeb, a to také díky výraznému snížení potřebných dotací od města Přerov.

„V minulých letech sdružení dostávalo průměrně 100 tisíc korun ročně z přímých podpor města. Letos bylo nuceno žádat o dotace v grantovém programu. Předložilo dva projekty, z nichž zastupitelé města vyhověli dne 16. dubna pouze jednomu," uvedl tiskový mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

V tom centrum sociální prevence žádalo o částku 426 tisíc korun, dostane však pouze 40 tisíc. Druhou žádost o 25 tisíc korun komise zamítla zcela.

„Obdrží zhruba o 60 tisíc korun méně oproti předešlým rokům. To může být důvod možných problémů s dostatečným zajištěním provozu centra," dodal mluvčí.

Odcházejí lidé, dávají se výpovědi

Částka, kterou poskytlo město je pro centrum nedostačující.

„Z přímých podpor nás město vyřadilo bez jakéhokoliv upozornění. Pro nás je částka čtyřicet tisíc velmi omezující. Už od nás odešli tři pracovníci a jednoho budeme muset ještě propustit," podotkla ředitelka centra Kappa-Help Ivana Smětalová.

S omezením těchto preventivních služeb může dojít také k nárůstu rizikového chování u klientů centra. „Jsme nuceni omezit naši pracovní dobu. To může být u některých klientů velmi zrádné," doplnila ředitelka centra.

Nízkoprahových zařízení je sice na Přerovsku více, ale žádné se nezaměřuje na klienty ve věkové kategorii 15 až 26 let.

„Rozpočet města se snížil a přibylo dalších sedm poskytovatelů zabezpečujících sociální služby, takže šly dolů i finanční příspěvky rozdělované na tyto granty. O snížení některých dotací rozhodla speciální komise složená z odborníků, respektive zástupců státních a nestátních organizací," sdělila vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví z přerovského magistrátu Jana Žouželková.

Stávající situace výrazně ovlivní také provoz kontaktního a poradenského centra, které je součástí sdružení Kappa-Help. To musí dát výpověď jednomu ze čtyř zaměstnanců.

„Ovlivní nás to značně. Jsme nuceni propustit jednoho pracovníka s plným pracovním úvazkem a také budeme muset výrazně zkrátit pracovní dobu našeho přerovského centra," uvedl vedoucí kontaktního a poradenského centra Ondřej Mikulášek.

Omezení v pobočkách?

Kontaktní centrum má pobočky v dalších městech v přerovském okrese, například v Hranicích, Lipníku nad Bečvou nebo v Kojetíně. Možná i tam bude muset centrum omezit provoz.

„V Hranicích zvažujeme dokonce uzavření pobočky, zatím ale fungujeme. Menší počet pracovníků ovlivní také důležité terénní programy, protože v terénu budeme trávit kratší dobu," uzavřel vedoucí kontaktního centra.