„Vybudování chybějící infrastruktury pro odvádění odpadních vod v místních částech je součástí strategického plánu města Přerova. V současné době jednáme o realizaci v Čekyni a Penčicích," potvrdil náměstek primátora Petr Měřínský (ANO).

Projektovou přípravu až do fáze stavebního povolení zajistí Přerov z finančních prostředků města.

Žadatelem o dotaci, investorem, vlastníkem a následně provozovatelem vybudované kanalizace včetně čistírny odpadních vod bude společnost Vodovody a kanalizace Přerov.

Celkové náklady se vyšplhají na 65,5 milionů korun, investiční výdaje přitom nesmí dosáhnout limitní hodnoty 90 tisíc korun na jednoho obyvatele

„Je to podmínka dotačního titulu. Pokud by se porušila, tak by dotace nebyla možná," vysvětlil Měřínský. Finanční podporu by mohl projekt získat v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Podle radního a předsedy Výboru pro místní části Radka Pospíšilíka (Za prosperitu Přerova a jeho místních částí) je vybudování kanalizace důležité z několika důvodů.

„Lidem v místních částech se zvedne životní úroveň. Myslím, že je to podstatné i pro životní prostředí, do půdy se dostávají se splašky také saponáty a čistící prostředky," upozornil.

Se zvýšením životní úrovně je také spojeno i zdražení. „Projeví se to na vodném a stočném, kde se zvednou náklady na poplatcích," dodal Pospíšilík.

Lidé v Čekyni už na novou kanalizaci čekají jako na smilování.

„Je to hrozně potřeba, mělo to být už dávno. Za minulého vedení byly udělané nějaké kroky, vykoupil se pozemek pro čističku, ale zbytek se zametl pod stůl," poznamenala Božena Lužová.

I ji trápí zhoršující se životní prostředí.

„Veškeré splašky jdou do potoku Olešnice, dříve v něm bývaly ryby, ale už dávno tomu tak není," postěžovala si.

Do konce roku 2018

Hotovo by mělo být během necelých dvou let.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami a vypouštění odpadních vod do povrchových – potoku Olešnice končí s platností dne 31. prosince 2018.

V Penčicích a Čekyni zatím vyčkávají, až projekt postoupí. „Zaprvé musí být schválena platná projektová dokumentace. Musí být vše vyjasněno, až pak se může žádat o stavební povolení. Zatím je předčasné se k tomu blíže vyjadřovat," soudí předsedkyně místního výboru v Penčicích v Ludmila Štefanová.

O zbudování kanalizace se dlouhodobě zajímá také předseda výboru v Čekyni Bohumír Střelec (ANO), který je dnes i městským zastupitelem.

„Projekt na územní řízení byl zpracovaný asi před čtyřmi lety, ale v té době nebyl investor, protože na to město nemělo finance. Teď máme novou situaci, my samozřejmě budeme mít připomínky v momentě blížící se realizace. Také bude potřeba upravit cesty a chodníky, které se kvůli stavebním pracím rozkopou," zdůraznil skutečnost, bez níž se stavba neobejde.

Tyto obavy má i Radek Pospíšilík.

„V Kozlovicích došlo k tomu, že se během stavby rozbily komunikace, které nebyly dotčené stavbou. Nákladní auta i autobusy zákaz objížděly, nedodržovaly uzavírku a jezdily po chodníku. Do projektové dokumentace chceme prosadit ošetření tohoto problému," uzavřel.