„Zejména v létě, kdy přijímáme více žádostí o cestovní pas, jsme se setkávali s tím, že lidé museli déle čekat. Stěžovali si na to. Proto jsme vyjednali s náměstkyní ministra vnitra Janou Vildumetzovou další specializované pracoviště," uvedla Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.

K umístění nové techniky bylo využito stávající volné přepážky, upraven byl i objednávkový a vyvolávací systém. Tím došlo k oddělení přijímání žádostí od vyzvedávání vyhotovených dokladů, čímž byla zkrácena čekací doba – a to zejména při vyzvednutí dokladu, které je podstatně časově méně náročné, než příjem žádosti.