Na co se mají řidiči připravit?

„Od 21. září šesti hodin až do 22. září platí uzavírka pro veškerý provoz, mimo vozidel stavby. Od 23. září do 27. září bude platit uzavírka pro veškerý provoz mimo autobusy, vozidla stavby a zásobování.

Od 28. září do 30. září pak pro veškerý provoz mimo vozidel stavby,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Ze střechy bývalého hotelu Strojař je Přerov vidět jako na dlani.
Přerovanům se ukáží útroby Strojaře i výhled z jeho střechy

Komplikace čekají také na cestující městské hromadné dopravy. V termínech úplné uzavírky včetně autobusů bude trasa dotčených linek číslo 925101, 925103, 925111 a 925112 (autobusy jsou označeny posledním trojčíslím, tedy 101, 103, 111 a 112) vedena obousměrně - podle platných jízdních řádů a licencí.

Z nádraží pojedou autobusy po objízdné trase kolem Husovy a Kojetínské ulice, na Komenského a Šířavu, kde mohou lidé nastoupit na náhradní autobusové zastávce Přerov, Šířava SOU.

Autobus pak naváže na trasu podle platných jízdních řádů. Objízdná trasa je obousměrná, v opačném směru bude zastávka Přerov, Prior přesunuta na ulici Šířava, naproti zastávky Přerov, Šířava SOU.

Při úplné uzavírce bude autobusům zajištěn průjezd ulicí Čechova i obsloužení zastávek v ulici Čechova Přerov, Prior - a to obousměrně. 

Ilustrační foto.
V Přerově spraví tři rondely. Zpomalí to dopravu