V první se minulý rok usídlilo Muzeum Komenského a chce v něm vybudovat svůj centrální depozitář.

O tom, jaké bude mít využití druhý dům v ulici Velké Novosady se teprve rozhodne.

O budovu již projevili zájem dvě firmy, které v ní chtěli provozovat sklad a učebny. Město sice vybralo vítěze výběrového řízení, avšak zastupitelé proti rozhodnutí podali protinávrh. Ten vycházel z názorů obyvatel z okolí budovy, kteří se obávali, že v ní nový majitel zřídí ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany.

„V prvním kole výběrového řízení vyhrál zájemce z Rokycan, avšak bylo u něj podezření, že chce v tomto objektu zřídit sociální ubytovnu. Proto bylo vyhlášené kole druhé s již stanovenými podmínkami, že se v objektu nesmí provozovat například služby sociálního ubytování či erotického charakteru," uvedl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle něj třípatrová budova a její lokalita láká k tomuto účelu, protože má dobrou dopravní přístupnost.

„Výhodou je, že se v její blízkosti nachází volná místa k parkování a je k ní snadný přístup," dodal. Mimo to se nachází v části, která je považována za sociálně vyloučenou a kde se děje ve vyšší míře kriminální činnost.

Druhé kolo výběrového řízení na prodej budovy bude sice uzavřeno již v pátek 23. listopadu. O tom, kdo se stane novým majitelem budovy se však rozhodne pravděpodobně až na začátku příštího roku.

„Záležitost musí projít nejprve jednáním Rady města a musí ji schválit příslušná komise. Po té se o ní rozhodne na nejbližším zastupitelstvu. Předpokládám, že se to však do 10. prosince nestihne," uzavřel mluvčí přerovského magistrátu.